Tin tức & truyền thông

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  • 12:29 - 30/07/2020
  • 45

Chiều 02/7, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bình Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua V (khối Ban CHQS các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương) năm 2020 đã chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Minh Chí – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh và lãnh đạo các Ban chuyên môn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào Thi đua quyết thắng Cụm thi đua V diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các phong trào thi đua SXKD, thi đua yêu nước ở các ngành, địa phương.
                                                     
                                                                                                  Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 

Với nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bình Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua V, bám sát chủ đề thi đua của lực lượng vũ trang Quân khu 7 "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng", gắn với phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, các cuộc vận động của các ngành, các cấp và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Mặc dù, trong các tháng đầu năm 2020, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua V vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả thiết thực nhất là công tác tổ chức xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa (thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, tổng số tiền 1.286.511.475 đồng); duy trì và tăng cường công tác bảo vệ, tuần tra trị an, cùng các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung vào hoạt động của cụm, phân tích những tồn tại, đề ra biện pháp khắc phục; song song đó hội nghị cũng được chia sẻ cách làm hay, hiệu quả để các đơn vị học hỏi, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn đơn vị; đồng thời xác định nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng các tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn.
                                                 
                                                                     Đại tá Lê Minh Chí - Chính ủy bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm thi đua V trong 6 tháng đầu năm 2020; các đơn vị đã phát huy tính tự lực, tự cường, thi đua có trọng tâm, trọng điểm, các Ban Chỉ huy Quân sự làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Cấp ủy, chuyên môn và trực tiếp thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh chính trị, an ninh trật tự địa bàn và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, nhiệm vụ địa phương giao. Xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả về phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Cụm thi đua V cần tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đi vào chiều sâu; triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, dự kiến chính xác các tình huống, không để bị động bất ngờ.
                                              
                                              Ông Lê Minh Quốc Việt - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
                                                                                 Công ty Điện lực Bình Dương 
phát biểu tại hội nghị


Thay mặt Cụm thi đua V, đồng chí Lê Minh Quốc Việt – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bình Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự hội nghị để đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nhân rộng điển hình hoạt động hiệu quả, bổ sung đưa vào chương trình hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2020. Trong các tháng còn lại của năm 2020, Cụm thi đua V sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng tự vệ, CNVC-LĐ, tăng cường các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng địa phương trong tuần tra bảo vệ ANTT và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, TDTT chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung triển khai công tác tập huấn, huấn luyện lực lượng theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo về quân số, an toàn và chất lượng huấn luyện.

Đánh giá bài viết
Quản Thành Tài - PC Bình Dương

Bài viết liên quan