Về chúng tôi

Hội nghị sơ kết ATVSLĐ-SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và đối thoại doanh nghiệp tại nơi làm việc quý 2/2020

  • 17:22 - 30/07/2020
  • 31

Chiều ngày 17/7/2020, Điện lực Châu Phú - Công ty Điện lực An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết ATVSLĐ – SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và đối thoại doanh nghiệp quý 2/2020
Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Ni Ly - Phó phòng An toàn Công ty, ông Đinh Thanh Phong - Cán bộ An toàn Công ty và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Điện lực Châu Phú. Giám đốc Điện lực Châu Phú - Ông Đặng Hữu Thiện chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị ông Đặng Hữu Thiện trình bày kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với nhiều chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được trong đó quan trọng là chỉ tiêu Tổn thất Điện năng, thực hiện đạt 2,02% (kế hoạch PCAG giao 2,27%). Ông Phạm Hoàng Tân - Phó Giám đốc Điện lực Châu Phú báo cáo An toàn Vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Đặng Hữu Thiện báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Dưới sự tác động của dịch COVID-19 năm 2020 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm và thu nhập của người lao động. Ông Đặng Hữu Thiện động viên toàn thể Cán bộ - Công nhân viên đơn vị cùng chia sẻ khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng các quy trình quy định An toàn Vệ sinh lao động để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2020 và đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động.
Song song đó, Hội nghị cũng được nghe người lao động trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến tập trung liên quan đến quyền, lợi ích, chế độ người lao động, các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và các vấn đề về An toàn Vệ sinh lao động. Ông Huỳnh Ni Ly và ông Đặng Hữu Thiện cũng đã giải đáp, hướng dẫn cho người lao động hiểu về quy trình – quy định liên quan đến quyền, lợi ích, ATVSLĐ và được người lao động đồng tình thống nhất.

 

Chủ trì Hội nghị trả lời đối thoại người lao động quý 2/2020

Hội nghị sơ kết ATVSLĐ – SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và đối thoại doanh nghiệp quý 2/2020 thành công tốt đẹp. Qua đó, chúng ta cũng thấy rằng Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị phát triển và bền vững.

 

 

Đánh giá bài viết
Huỳnh Hà - PC An Giang

Bài viết liên quan