Điện mặt trời

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà

  • 16:08 - 02/08/2020
  • 250

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, 06 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Sở Công thương, chính quyền địa phương, 05 tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN); đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông (Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh-Truyền hình Trà Vinh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích khi lắp đặt, sử dụng ĐMTMN.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh kiểm tra bảo trì ĐMTMN 

Kết quả đến nay khu vực Văn phòng Công ty, Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế, các Điện lực và các trạm 110 kV đã triển khai hoàn thành các dự án ĐMTMN 11 vị trí, tổng công suất 334,08 kWp, sản lượng điện phát lên lưới 6 tháng đầu năm tháng 2020 là 95.918 kWh. Đối với các dự án ĐMTMN khách hàng đầu tư: Lũy kế 6 tháng 2020, phát triển 161 khách hàng, tổng công suất 2.500,01 kWp (đạt 138,89% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2020 EVN SPC giao 1.800 kWp và đạt 96,15% so với kế hoạch phấn đấu 06 tháng đầu năm EVN SPC giao 2.600 kWp). Nâng tổng số khách hàng lắp ĐMTMN trên toàn tỉnh Trà Vinh có 389 khách hàng, với tổng công suất 4.745,94 kWp; sản lượng điện phát lên lưới lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là 1.423.379 kWh.

Ngoài ra Công ty còn gửi thư ngỏ, tổ chức làm việc và tư vấn khách hàng lắp đặt, sử dụng ĐMTMN tổng số 44 khách hàng tiềm năng có sản lượng tiêu thụ điện năng trên 1 triệu kWH/năm, trong đó có: 37 khách hàng công nghiệp, 04 khách hàng thương nghiệp, 01 khách hàng nông nghiệp và 02 khách hàng hoạt động khác.   

Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty cho biết theo Quyết định 13/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mức giá bán điện mặt trời mái nhà 8,38 Uscent/kWh, tương đương 1.940 đồng/kWh, trong thời hạn 20 năm. Đây là điều kiện thuận, để khuyến khích khách hàng, người dân đầu tư điện mặt trời trên mái nhà, năm 2020 Công ty Điện lực Trà Vinh phấn đấu phát triển 4.500 kWp hoàn thành tốt kế hoạch giao./.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan