Về chúng tôi

Công tác cán bộ EVNSPC - Quý II năm 2020

 • 09:50 - 30/07/2020
 • 967

I. Bổ nhiệm mới

 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Dũng Kế toán trưởng EVNSPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC tại Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2020;
 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Danh, chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư EVNSPC, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư EVNSPC kể từ ngày 16/4/2020 tại Quyết định số 839/QĐ-EVNSPC ngày 13/4/2020;
 3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Như Thảo, chuyên viên Ban Truyền thông EVNSPC, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Truyền thông kể từ ngày 01/05/2020 tại Quyết định số 917/QĐ-EVNSPC ngày 20/4/2020;
 4. Bổ nhiệm ông Lê Hữu Đức, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Điện lực Tiền Giang, giữ chứ vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang kể từ ngày 01/5/2020 tại Quyết định số 841/QĐ-EVNSPC ngày 14/4/2020;
 5. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Dương, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Bình Phước, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước kể từ ngày 15/5/2020 tại Quyết định số 1041/QĐ-EVNSPC ngày 08/5/2020;
 6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiếu, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực An Giang, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực An Giang kể từ ngày 15/5/2020 tại Quyết định số 1048/QĐ-EVNSPC ngày 11/5/2020;
 7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trang, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long kể từ ngày 16/6/2020 tại Quyết định số 1266/QĐ-EVNSPC ngày 09/6/2020;
 8. Bổ nhiệm ông Cù Tấn Tài, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Công ty Điện lực Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long kể từ ngày 16/6/2020 tại Quyết định số 1267/QĐ-EVNSPC ngày 09/6/2020. 

II.Bổ nhiệm lại

 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế EVNSPC kể từ ngày 01/5/2020 tại Quyết định số 1024/QĐ-EVNSPC ngày 08/05/2020;
 2. Bổ nhiệm ông Trần Quyền Dự tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu kể từ ngày 01/6/2020 tại Quyết định số 57/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2020;
 3. Bổ nhiệm ông Hứa Hoàng Nam tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế EVNSPC kể từ ngày 01/4/2020 tại Quyết định số 655/QĐ-EVNSPC ngày 27/3/2020;
 4. Bổ nhiệm ông Võ Công Chiến tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam kể từ ngày 16/4/2020 tại Quyết định số 932/QĐ-EVNSPC ngày 23/4/2020;
 5. Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 01/5/2020 tại Quyết định số 1007/QĐ-EVNSPC ngày 05/5/2020;
 6. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Liêm tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh kể từ ngày 01/6/2020 tại Quyết định số 1131/QĐ-EVNSPC ngày 22/5/2020.
 7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Chánh tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu kể từ ngày 01/6/2020 tại Quyết định số 1168/QĐ-EVNSPC ngày 27/5/2020;
 8. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Huyền tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bạc Liêu kể từ ngày 01/6/2020 tại Quyết định số 1169/QĐ-EVNSPC ngày 27/5/2020.

   

III. Giao nhiệm vụ phụ trách

- Giao ông Thái Phong Linh, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán, nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính kế toán thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ 01/05/2020 tại Quyết định số 983/QĐ-EVNSPC ngày 29/4/2020. 

Ban Tổ chức và Nhân sự - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan