Lĩnh vực hoạt động

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát năm 2020 của EVN

  • 17:51 - 30/07/2020
  • 130

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát, từ ngày 22-24/7/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát năm 2020 tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

            Tham dự Hội nghị có ông Mai Quốc Hội – Thành viên HĐTV Tập đoàn, Kiểm soát viên Nhà nước, Lãnh đạo và chuyên viên các Ban Tập đoàn: KTNB & GSTC, Chiến lược, Tài chính kế toán, Quản lý vốn, Tổ chức nhân sự; Kiểm soát viên, Ban KTNB & GSTC các Tổng công ty; Người được EVN cử tham gia Ban Kiểm soát tại các Công ty cổ phần có vốn góp của EVN; Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV do các TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đại biểu Tổng công ty Điện lực miền Nam tham dự hội nghị tập huấn
công tác kiểm soát năm 2020 của EVN

  Qua thời gian 3 ngày các đại biểu đã được tập huấn về các nội dung gồm: 

  • Chỉ đạo của Hội đồng thành viên (HĐTV) về công tác quản trị tài chính của EVN.
  • Công tác Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính của EVN năm 2020.
  • Quản trị rủi ro gian lận.
  • Kiểm soát quy trình lập Báo cáo tài chính theo khung COSO.
  • Trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế.

 Qua những nội dung chỉ đạo, định hướng của HĐTV Tập đoàn và chương trình tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát quy trình lập Báo cáo tài chính và Quản trị rủi ro gian lận sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát hiểu rõ và thực hiện tốt hơn những chỉ đạo, yêu cầu của HĐTV Tập đoàn trong công tác kiểm toán giám sát hiện nay đồng thời cập nhật, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về kiểm toán giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm toán giám sát trong thời gian tới.

 

Đánh giá bài viết
Ban KTGS EVNSPC - Ban KSNB EVNSPC

Bài viết liên quan