Tin tức & truyền thông

EVN SPC: đảm bảo điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, GD nghề nghiệp năm 2020

  • 03:11 - 08/08/2020
  • 128

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi). Theo đó, Kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 09 và 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, GD nghề nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 09 và 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cả nước.

EVN SPC không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố từ ngày 08/8 đến hết ngày 10/8/2019 (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GDĐT và các Sở GDĐT thông báo, các Đơn vị Điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ) và cấp điện ổn định tại tất cả các địa điểm tổ chức chấm thi THPT từ ngày  11/8/2020 đến hết ngày 26/8/2020.

Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt cho Kỳ thi và tuyển sinh năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu 21 Công ty Điện lực thành viên chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Hội đồng thi để lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện từ ngày 08/8 đến hết ngày 10/8/2019 (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GDĐT và các Sở GDĐT thông báo, các Đơn vị Điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ).

Từ ngày 08/8/2020 đến hết ngày 10/8/2020, không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra Kỳ thi tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi.

Các đơn vị trong toàn Tổng công ty_ đã chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel dự phòng để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

 Các Công ty Điên lực đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục tại tất cả các địa điểm tổ chức chấm thi từ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 26/8/2020.

.

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan