Lĩnh vực hoạt động

PC Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bồi huấn và thi nâng bậc, giữ bậc cho công nhân năm 2020

  • 06:10 - 18/08/2020
  • 351

Năm 2020 Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức các khóa bồi huấn kiến thức nâng bậc, giữ bậc cho gần 350 công nhân. Thời gian bồi huấn từ tháng 5 đến tháng 9, được chia làm 11 lớp dành cho đối tượng công nhân vận hành đường dây và trạm biến áp trung hạ thế, cao thế, công nhân thuộc nhóm kinh doanh và do Trường Cao Đẳng Điện lực TP HCM giảng dạy.

Tính đến tháng 7/2020 Công ty đã tổ chức được 08 khóa, bồi huấn cho 260 học viên.

Tổ chức bồi huấn kiến thức nâng bậc, giữ bậc cho công nhân được xem là trách nhiệm hàng năm của Công ty nhằm bồi dưỡng kiến thức giúp công nhân nâng cao tay nghề nắm vững kiến thức về lý thuyết, thực hành giỏi, chuyên nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp trong công tác.  Ngoài ra trong quá trình học không những hệ thống hóa kiến thức cho công nhân mà còn giúp công nhân trao đổi trong quá trình thực hành thực tế và tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu trong công tác.

Kết quả thi nâng, giữa bậc là cơ sở quyết định nâng lương cho người lao động khi đạt yêu cầu.

Các công nhân kỹ thuật lớp đang tham dự một tập huấn do Công ty tổ chức
Thầy Huỳnh Hữu Tài - Trường Cao đng Điện lực TP.HCM đang giảng dạy cho các học viên khóa học
Đánh giá bài viết
Nguyên Duyên - ĐL Bà Rịa - PC Bà Rịa Vũng Tàu

Bài viết liên quan