Dịch vụ

PC Đồng Nai: Giảm hơn 532 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

  • 08:31 - 02/09/2020
  • 95

Trong các tháng vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã hoàn thành hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền là hơn 532 tỷ đồng.

 

Công nhân Điện lực Trị An (PC Đồng Nai) đang kiểm tra điện kế của khách hàng.

Theo đó, PC Đồng Nai đã thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định kể từ ngày 16/4/2020 (tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương).

Cụ thể, số tiền điện hỗ trợ giảm giá điện (trước VAT) trong tháng 4/2020 là 55,70 tỷ đồng, tháng 5/2020 là 171,59 tỷ đồng; tháng 6/2020 là 184,55 tỷ đồng và tháng 7/2020 là 120,17 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền PC Đồng Nai đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện là hơn 532 tỷ đồng cho hơn 875.300 khách hàng sử dụng điện.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, hết tháng 7 năm 2020, giá bán điện sẽ được áp dụng theo giá trước thời điểm hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (theo Quyết định số 648/QĐ – BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công thương). Như vậy, từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 năm 2020, khách hàng sử dụng điện có thể theo dõi hóa đơn tiền điện của gia đình theo mẫu hóa đơn điện tử thông thường.

 

Đánh giá bài viết
Hoàng Hợp - PC Đồng Nai

Bài viết liên quan