Điện mặt trời

Công tác phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời áp mái tại Điện lực thành phố Cà Mau

  • 08:46 - 02/09/2020
  • 106


CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ÁP MÁI TẠI ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU

Tính đến ngày 10/08/2020, khu vực quản lý của Điện lực thành phố Cà Mau có 302 khách hàng sinh hoạt và doanh nghiệp lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái và hòa lưới với tổng công suất 165.324 kWp. Trong đó, có 277 khách hàng sinh hoạt lắp đặt hệ thống năng lượng áp mái, sản lượng điện năng lượng áp mái hòa lưới khoảng 63.264 kWp và Điện lực thành phố Cà Mau đã chi trả với số tiền là 183.736.000 đ, với 25 khách hàng là là doanh nghiệp hòa lưới đạt công suất 102.060 kWp với số tiền chi trả  hàng tháng là 217.515.000 đ.Hệ thống năng lượng mặt trời của 01 khách hàng tại thành phố Cà Mau

Qua đó cho thấy công tác tuyên truyền năng lượng mặt trời áp mái của ngành điện đã đến với khách hàng sinh hoạt và các doanh nghiệp trên địa. Mặt khác khi khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời khi đưa vào sử dụng thì chi phí vận hành, bảo trì cho hệ thống là thấp khách hàng có thể tiết kiệm tiền điện hàng tháng, bán điện dư cho ngành điện. Khách hàng có thể nhanh chóng thu hồi vốn sau một thời gian sử dụng, tăng thêm thu nhập, vừa tiết kiệm tài nguyên, giảm thải khí CO2 và bảo vệ môi trường do nguồn điện năng lượng mặt trời là nguồn tái tạo vĩnh cửu, không bị cạn kiệt.   

Để tiếp tục phát triển nguồn điện mặt trời trong tương lai và xóa đi tâm lý của khách hàng khi lắp đặt hệ thống năng lượng áp mái hiện nay là giá thành vẫn còn cao do đó Điện lực thành phố Cà Mau tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo như: Sẽ tuyên truyền, vận động khách hàng lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái thông qua các Nghị định, Thông tư về cơ chế khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư hệ thống nhiều hơn tạo và tạo điều kiện tối ưu cho khách hàng ký hợp đồng mua bán điện năng lượng áp mái với Điện lực thành phố Cà Mau đúng thủ tục, thực hiện chi trả hàng tháng tiền hòa lưới năng lượng áp mái mặt trời của khách hàng nhằm để tận dụng nguồn tài năng lượng sạch góp phần bảo vệ môi trường./.

Đặng Huỳnh Long – PC Cà Mau

 
Đánh giá bài viết
Đặng Huỳnh Long - PC Cà Mau

Bài viết liên quan