Lĩnh vực hoạt động

đóng điện đưa vào vận hành Ngăn lộ 176 Trạm 110kV Ninh Phước và đoạn đường dây 110kV từ Trạm 110kV Ninh Phước đến NMĐMT SP Infra 1 thuộc công trình Đường dây 110kV Trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

  • 10:42 - 26/09/2020
  • 28

Ninh Thuận là một trong những địa phương thu hút các nhà đầu tư triển khai nhiều dự án điện mặt trời với qui mô lớn nhờ có vị trí thuận lợi và bức xạ nhiệt cao. Chính vì thế, việc tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực và truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo lên lưới điện Quốc gia đang là một thách thức đối với Ngành điện. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã quyết định đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV Trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Phước.

Công trình gồm phần ngăn lộ 176 tại trạm 110kV Ninh Phước và tuyến đường dây 110kV dài 30,8km đi từ Trạm biến áp 110kV Ninh Phước đến Trạm 220kV Tháp Chàm và đấu nối vào NMĐMT SP Infra 1 có công suất 50MWp tại vị trí trụ 84. Công trình có tổng mức đầu tư: 37,4 tỷ, được khởi công 19/08/2019 và xây dựng gần 10 tháng, đến ngày 31/08/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng điện công trình, đưa vào hoạt động, góp phần giải quyết nhu cầu phát triển phụ tải và tăng độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Sau hơn 10 tháng thi công với nhiều khó khăn và thách thức trong công tác BTGPMB, phải thi công ban đêm do vướng lịch cắt điện,… Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban QLDA Điện lực miền Nam với các Đơn vị liên quan như: Ban QLDA Lưới điện miền Nam, chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Tư vấn điện miền Nam, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH Phát triển năng lượng và NMĐMT SP Infra 1, ngày 31/08/2020 Ban QLDA Điện lực miền Nam đã tổ chức đóng điện thành công đưa ngăn lộ 176 Trạm 110kV Ninh Phước và đoạn đường dây 110kV từ TBA 110kV Ninh Phước đến NMĐMT SP Infra 1 vào vận hành, kịp thời đấu nối và phát công suất cho NMĐMT SP Infra 1.

Sau khi đưa công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động thì NMĐMT SP Infra 1 đã sẵn sàng chuyển tải công suất 50MWp lên lưới điện Quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải và tăng độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Nam, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước

Đánh giá bài viết
Thân Chí Hữu - Ban AĐLMN

Bài viết liên quan