Lĩnh vực hoạt động

PC Đồng Nai: Đóng điện đưa vào vận hành máy 2 TBA 110kV Dầu Giây

  • 08:51 - 26/09/2020
  • 29

Ngày 13/9, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã đóng điện đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp (TBA) 110kV Dầu Giây, nâng tổng công suất TBA lên 80 MVA

Công trình có tổng vốn đầu tư 18,6 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào ngày 20/3/2020 với công suất lắp đặt là 40 MVA, sau khi đưa vào vận hành đã nâng tổng công suất TBA lên 80 MVA.

Trạm biến áp 110kV Dầu Giây đảm nhận việc cấp điện chủ yếu cho khu công nghiệp (KCN) Dầu Giây và phụ tải khu vực lân cận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này, phụ tải ngày càng gia tăng về số lượng và yêu cầu về chất lượng cung cấp điện ngày càng cao.
 

Công nhân  Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Đồng Nai đang kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện máy biến áp.Việc sử dụng 01 máy biến áp 40MVA hiện hữu đang gần đầy tải không có nguồn dự phòng, nếu máy biến áp này gặp sự cố sẽ gây mất điện diện rộng, gây ảnh hưởng đến sản xuất trong khu công nghiệp và đời sống nhân dân trong khu vực lân cận. Do đó, cong trình lắp đặt thêm máy biến áp thứ hai để tăng cường công suất cho trạm 110kV Dầu Giây là rất cần thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu phụ tải cho sự phát triển của KCN Dầu Giây, phụ tải huyện Thống Nhất và khu vực lân cận. Đồng thời, giảm bán kính cung cấp điện dẫn đến giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng, tạo được liên kết chuyển tải lưới 22kV với các trạm 110kV Bàu Xéo, Thống Nhất, Long Khánh, đảm bảo cấp điện cho KCN Dầu Giây và các phụ tải khu vực lân cận.

 

Đánh giá bài viết
Ngọc Nhân - PC Đồng Nai

Bài viết liên quan