Tin tức & truyền thông

TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI TRƯỜNG HỌC

  • 13:53 - 29/10/2020
  • 128

Thực hiện Chương trình số 796/CTr-PCAG ngày 30/03/2020 của Công ty Điện lực An Giang về tiết kiệm điện năm 2020. Triển khai chủ trương của Chính phủ vận động toàn dân  hưởng ứng Chương trình Tiết kiệm điện, đặc biệt  đối với đội ngủ học sinh, người chủ tương lai của đất nước; đồng thới qua cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, giúp các em học sinh nhận thấy vai trò của mình trong việc vận động gia đình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. 

     Điện lực Châu Phú đã phối với Phòng Giáo dục đào tạo huyện Châu Phú và Huyện Đoàn Châu Phú triển khai cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 tại 03 Trường Tiểu học trên địa bản huyện Châu Phú như: Trường Tiểu học A Bình Thủy, Trường Tiểu học A Bình Mỹ, Trường Tiểu học B Bình Mỹ. Ngày 28/09/2020 Điện lực phối hợp triển khai cuộc thi và tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học A Bình Thủy và Trường Tiểu học B Bình Mỹ.

Tuyên truyền tại trường Tiểu học A Bình Thủy

Chiều cùng ngày 28/09/2020 Điện lực phối hợp triển khai cuộc tại Trường Tiểu học B Bình Mỹ

Tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học B Bình Mỹ            

Ngày 05/10/2020 Điện lực tiếp tục phối hợp triển khai cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học A Bình Mỹ


                                                                             Tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học A Bình Mỹ

Với những câu hỏi kiến thức liên quan sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng tái tạo, cùng những phần quà động viên đã tạo không khí sôi nổi, lan tỏa trong toàn bộ học sinh các trường tham gia. Thầy, Cô và Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền của Điện lực, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ cộng đồng, về bảo vệ môi trường, lợi ích về sử dụng năng lượng tái tạo cho học sinh.Thông qua cuộc thi Điện lực triển khai phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện để các em học sinh hiểu và tuyên truyền đến gia đình. Đây là một trong những hoạt động định kỳ của Điện lực, ngoài ra  Điện lực đã thực hiện việc phối hợp với các Đoàn thể, triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn , phục vụ  phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

 

Đánh giá bài viết
Lê Minh Hiển - PC An Giang

Bài viết liên quan