Tin tức & truyền thông

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh

  • 09:36 - 11/10/2020
  • 88

 

Chiều ngày 08/10/2020 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Trà Vinh, các thành viên Đoàn Đại biểu quốc hội, có buổi làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh gồm: ông Huỳnh Chí Hải- Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh; Trưởng phòng nghiệp vụ: Kinh doanh, Kế hoạch-Vật tư, An toàn và Văn phòng.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Chí Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tình hình SXKD, cung ứng điện 09 tháng năm 2020, cả năm 2020. 9 tháng năm 2020 sản lượng điện thương phẩm 828,13 triệu kWh, đạt 76,3% kế hoạch năm 2020 (1.085 triệu kWh), tăng trưởng 8,33% so cùng kỳ năm 2019 và dự kiến cả năm 2020 là 1.085 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 7,32% so với năm 2019. Trong thời gian qua Công ty Điện lực Trà Vinh đầu tư lưới điện hạ thế và lắp công tơ xóa hộ câu phụ không an toàn cho 3.803 hộ dân, giá trị 6,4 tỷ đồng. Năm 2020 Công ty tiếp tục đầu tư lưới điện hạ trung hạ thế, trạm biến áp và lắp công tơ xóa khoảng 1.588 hộ câu phụ, số tiền khoảng 10 tỷ đồng (suất đầu tư bình quân 06 triệu đồng/hộ).

Ông Hùynh Chí Hải- Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh về tình hình họat động sản xuất kinh doanh 

Về công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn nâng cấp lưới điện năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giao kế hoạch vốn với giá trị 111,34 tỷ đồng, các công trình này triển khai đạt trên 40% khối lượng, dự kiến hoàn thành quyết toán tháng 12/2020. Ngoài ra EVN SPC còn làm chủ đầu tư đang triển khai các công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh, với giá trị là 476,11 tỷ đồng và Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ tỉnh Trà Vinh vay vốn KfW giai đoạn 2, tổng mức đầu tư 121,49 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện: 2020-2021. 9 tháng năm 2020 phát triển mới 5.163 khách hàng, cấp điện cho 207 công trình đấu nối vào lưới điện trung áp, thời gian bình quân giải quyết thủ tục cấp điện là 3,362 ngày/công trình, giảm 0,438 ngày/công trình so với quy định (3,8 ngày/công trình). Đến cuối tháng 9/2020, toàn tỉnh có 106/106 xã phường thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%; Số hộ dân có điện đạt tỉ lệ 98,99%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt tỷ lệ 98,85% và số xã đạt tiêu chí số 4 về điện 85/85 xã, đạt tỷ lệ 100%.

9 tháng năm 2020 phát triển 364 khách hàng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), tổng công suất 6.767,12 kWp, vượt 104,11% kế hoạch EVN SPC (6.500 kWp). Tính đến nay, Trà Vinh có 604 khách hàng sử dụng ĐMTMN, tổng công suất 9.389,43 kWp và sản lượng phát lên lưới là 2,88 triệu kWh. 09 tháng năm 2020 tiết kiệm 18,68 triệu kWh, thực hiện đạt kế hoạch giao 9 tháng và đạt 81,96% kế hoạch năm 2020 (22,79 triệu kWh).

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh về đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Công ty thực hiện công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt kể từ tháng 7/2020 và đến cuối tháng 9/2020 triển khai được 45/106 xã/phường/thị trấn, với 75.531 khách hàng (đạt tỷ lệ 41,88%), tổng số tiền 136,64 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 72,79%). Trong thời gian tới Công ty tiếp tục triển khai các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020. Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19, trong 3 tháng (từ ngày 16/4 -15/7/2020) ngành điện giảm tiền điện cho khách hàng với tổng số tiền 47,62 tỷ đồng.

Qua tổng hợp các kiến nghị cử tri 9 tháng năm 2020, có 9 kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngành điện, đến nay Công ty giải quyết 06 kiến nghị, các kiến nghị còn lại sẽ thực hiện hoàn thành trong năm 2020. Liên quan đến các kiến nghị cử tri, ông Huỳnh Chí Hải- Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh chia sẽ: Việc triển khai các công trình cấp điện trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình cấp điện cho khu vực bức xúc cử tri các huyện: Trà Cú, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, mặc dù ngành điện vay vốn ngân hàng để thực hiện, nhưng vẫn còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, nên việc thi công trở ngại; đối với các công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV: Công trình trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải đến nay còn 07 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi hoàn, do không thống nhất với mức giá bồi hoàn. Ngành điện đang phối hợp với Sở Công thương và các địa phương giải quyết.

Ông Hùynh Chí Hải- Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh và Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh với thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh. 

Kết luận buổi làm việc ông Thạch Phước Bình, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành điện trong thời gian qua, nhất là đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu về điện, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó ông cũng kiến nghị yêu cầu ngành điện xem xét tiếp tục thực hiện tốt các việc cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển KTXH của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới; triển khai tốt các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh; có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nhằm thực hiện tốt hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; tuyên truyền hướng dẫn và đề xuất giải pháp hỗ trợ người dân phát triển điện mặt trời mái nhà; tập trung giải quyết dứt các hộ câu nối đuôi không an toàn./.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan