Về chúng tôi

Phụ nữ PC Trà Vinh

  • 11:25 - 29/10/2020
  • 33

Phụ nữ Công ty thiệt hay

Dáng người nhỏ nhắn nhưng mà giỏi giang

Có chị sáng tiếp khách hàng

Trưa về cơm nước chồng con đủ đầy

Ngoài việc chính còn phụ thêm

Hỗ trợ công tác thu tiền tại gia

Hết giờ còn phải chạy xa

Tối còn đưa rước con cái học về

Mỗi ngày công việc càng nhiều

Vẫn không làm khó mấy chị nhà ta

Công việc, gia đình, thi đua…

Các chị có thể hoàn thành được ngay

Tuy nhiều việc nhưng thật hay

Thi nào cũng có nữ ta giải vàng

Mỗi năm đều được mở mang

Năm nay du hí tới đảo Nam Du

Thật là sung sướng vui mừng

Nhờ có Lãnh đạo ân cần chăm lo

Việc nào có nữ khỏi lo

Tỉ mĩ chăm chỉ việc lớn ắt thành

Nhân ngày phụ nữ chúng ta

Chúc cho các chị mỗi ngày thêm xuân

Phụ nữ chung sức chung lòng

Giúp cho đơn vị hoàn thành chỉ tiêu./.

 

Đánh giá bài viết
Lâm Mỹ Duyên - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan