Tin tức & truyền thông

Công đoàn EVN SPC với công tác dân vận

  • 11:09 - 27/10/2020
  • 31

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) là đơn vị sản xuất, phân phối điện năng trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam, có số lượng lao động trên 21.500 người. Số lượng đoàn viên 21.703 người (đạt tỉ lệ 100% trên tổng số lao động) ở 32 công đoàn cơ sở trực thuộc, hoạt động trên địa bàn 22 tỉnh thành phía Nam.

Thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn EVNSPC (công đoàn) xem việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động của mình. Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty, hàng năm công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, như: Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD; Tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến NLĐ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; Chăm lo đời sống, đảm bảo thu nhập, việc làm, nhà ở…; Tổ chức các hoạt động VH-VN-TT phù hợp, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết. Trong đó, xem hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm làm cơ sở quyết định cho việc những hoạt động khác, mà cụ thể đảm bảo tốt việc làm, thu nhập… làm tiền đề cho việc tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch khác của toàn đơn vị.

Caption

Vận dụng tư tưởng của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhưng để dân vận đạt hiệu quả cao thì công đoàn phải làm cho NLĐ tin tưởng vào tổ chức, từ đó trở thành hạt nhân tập hợp, vận động đoàn viên, NLĐ. Để tạo được sức mạnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ trong đơn vị, công đoàn đã chọn việc phù hợp, có lợi cho đoàn viên và tổ chức trong khuôn khổ hài hòa với sự ổn định, hiệu quả và sự phát triển của doanh nghiệp, với những định hướng sau:

Thứ nhất, chủ động phối hợp cùng với chuyên môn tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, NLĐ, ý thức chấp hành nội quy - quy chế để xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, để NLĐ hiểu và đồng thuận với những chủ trương, chính sách lớn của ngành, đơn vị.

Thứ hai, chủ động tham gia và đề xuất các giải pháp, chương trình hiệu quả từ việc nghiên cứu, có vai trò quan trọng trong đề xuất xây dựng chủ yếu và triển khai thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và đơn vị vững mạnh, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức đối thoại giữa NLĐ với lãnh đạo đơn vị về quyền, lợi ích và các nội dung có liện quan đến người lao động.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng, nhà nước phát động gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Phát động và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” rộng khắp trong đội ngũ quản lý và lao động trực tiếp.

Nhiều năm qua, công đoàn đã thể hiện được vai trò trung tâm trong việc kết nối, thương lượng xây dựng TƯLĐTT và các quy định, quy chế có liên quan đến NLĐ và sự phát triển của đơn vị thông qua việc tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ… Qua đó, các cấp công đoàn đã thể hiện tiếng nói đại diện cho người lao động về các vấn đề có liên quan đến chính sách, pháp luật đối với NLĐ, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực quan tâm động viên, hỗ trợ đoàn viên được tập trung triển khai như: Chăm lo, thăm hỏi động viên, tặng quà, trợ cấp cho tập thể, cá nhân NLĐ gặp khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân…; Xây dựng, sửa chữa nhà MÂCĐ (40 căn/năm), nhà đồng nghiệp (20 căn/năm) từ nguồn quỹ công đoàn, phúc lợi, TTXH và đóng góp của CNVCLĐ; Tổ chức những hoạt động chăm lo, thăm hỏi trực tiếp và tặng quà cha mẹ NLĐ cao tuổi; có chế độ trợ cấp hàng tháng cho con NLĐ bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, thăm hỏi cán bộ hưu trí, gia đình CNVCLĐ đã mất, trợ cấp cho đoàn viên/gia đình bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đề xuất chế độ chăm lo cho NLĐ trực điện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hội nghị người lao động, được thực hiện hàng năm ở cấp đơn vị cơ sở. Hội nghị được triển khai xuyên suốt từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất là Tổng công ty. Hội nghị được tổ chức có kế hoạch, phân công, hướng dẫn chi tiết; được tổ chức dân chủ, công khai nên đã tuyên truyền rộng khắp, hiệu quả những chủ trương lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào… đến với NLĐ; qua đó tiếp thu, tập hợp được ý kiến của cơ sở, đoàn viên, NLĐ ở các cấp và điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế theo hướng phù hợp, nâng cao hiệu quả, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, làm cho NLĐ gắn bó hơn với đơn vị.

Hội nghị đối thoại, được tổ chức định kỳ với nhiều nội dung như: Tình hình sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ; Việc thực hiện hợp đồng lao động, TƯLĐTT, Nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; Điều kiện làm việc; Yêu cầu của NLĐ, tập thể lao động đối với NSDĐ; Yêu cầu của NSDLĐ với NLĐ, tập thể lao động.

Nhà Mái ấm công đoàn, Nhà đồng nghiệp, là chương trình hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở có thêm kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở (từ năm 2009 đến nay đã thực hiện 357 căn/19,32 tỷ đồng; năm 2019 được 41 căn, 9 tháng năm 2020 được 17 căn). Bên cạnh đó, công đoàn còn vận động NLĐ trong toàn Tổng công ty đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà đồng nghiệp cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện đề đề xuất nhà MÂCĐ hàng năm khoảng 20 căn.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động: Dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi các cơ sở, người lao động đã nghỉ hưu, thăm hỏi trợ cấp đoàn viên bị TNLĐ, bệnh hiểm nghèo, khó khăn. Tháng Công nhân “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, đã thỏa thuận với đối tác KS giảm giá dịch vụ đến 20% khi đoàn viên nghỉ dưỡng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà để động viên và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tìm hiểu đời sống, việc làm; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để phối hợp với chuyên môn nghiên cứu, giải quyết những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

  • Công tác xã hội, tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ cho các tỉnh thành phố phía Nam xây dựng hàng năm trên 250 nhà tình thương, nhà tình nghĩa với số tiền trên 50 triệu đồng/căn; Nhận phụng dưỡng/thăm hỏi 40 Mẹ VNAH với kinh phí gần 400 triệu đồng; Thăm hỏi gia đình chính sách và các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19, chống hạn hán, xâm nhập mặn gần 4,5 tỷ đồng.

Tham mưu, tham gia giải quyết khiếu nại, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng có hiệu quả bộ quy chế nội bộ và quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ… nên hàng năm chưa có những vụ việc khiếu nại, tố cáo lên cấp trên. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp luôn tích cực thực hiện công tác tiếp CNVCLĐ, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, trong toàn Tổng công ty chỉ có từ 01 đến 02 vụ việc khiếu nại về thời gian nâng lương và điều động công tác…, công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp chuyên môn giải quyết kịp thời, và không có khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

 

Những nỗ lực cố gắng của tổ chức công đoàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam hôm nay có sự kế thừa của các thế hệ đi trước, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên; nhiều năm qua Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn được Đảng ủy Tổng công ty và Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ những chỉ tiêu, kế hoạch được giao, cũng như tập hợp được quần chúng, đại diện cho người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển, trong sạch, vững mạnh, bảo vệ và chăm lo tốt cho người lao động. Từ thực tế hiệu quả công tác những năm qua và năm 2020, Công đoàn EVNSPC rút ra một số bài học kinh nghiệm về công tác dân vận như sau:

  1. Con người trước tiên. Chính là việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho đoàn viên công đoàn và NĐ; nhu cầu này cũng do NLĐ quyết định, thể hiện qua việc mỗi cá nhân, tập thể đều phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, góp phần vào hoàn thành ngày càng tốt hơn chỉ tiêu, nhiệm vụ của tập thể, của đơn vị; là nhân tố quyết định tạo ra để doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển, mà nhờ đó việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định và tăng trưởng. Đây là tiền đề để NLĐ tin tưởng vào đơn vị, vào tổ chức công đoàn.
  2. Thể chế trên hết. Để vận hành ổn định đơn vị, thể hiện sự công khai, minh bạch, bình đẳng trong quan hệ lao động về nghĩa vụ và quyền hạn của NSDLĐ và NLĐ, thì việc làm quan trọng để thực hiện tốt chức năng đại diện NLĐ, tham gia quản lý của tổ chức công đoàn là nghiên cứu, trực tiếp xây dựng cơ chế chính sách hợp pháp, chính đáng và ngày càng hoàn thiện bộ quy chế quản lý nội bộ (TƯLĐTT, Nội quy lao động, Quy định quản lý sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, tiền lương; quy trình…) để mọi người từ cấp quản lý đến NLĐ tuân thủ thực hiện; đồng thời luôn kịp thời hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế, có lợi cho NLĐ và hài hòa lợi ích chung của doanh nghiệp, của xã hội…

Tôn trọng dân chủ, khách quan. Khi xây dựng mọi chiến lược, kế hoạch hay chủ trương, giải pháp, quy chế, quy định để thực hiện, cần tôn trọng điều kiện thực tế và ý kiến của NLĐ; mà vai trò của tổ chức công đoàn là thể hiện ý chí của tập thể người lao động, đồng thời phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lợi và đảm bảo cho sự ổn định và phát triển doanh nghiệp, có lợi cho xã hội

Đánh giá bài viết
Quang Vinh - Công đoàn EVNSPC

Bài viết liên quan