Lĩnh vực hoạt động

Lưu trữ hồ sơ điện tử - bước đột phá trong công tác lưu trữ

  • 11:43 - 16/11/2020
  • 45

Từ trước đến nay, lưu trữ hồ sơ giấy là cách lưu trữ truyền thống được áp dụng tại các cơ quan, tổ chức. Thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, việc lưu trữ hồ sơ điện tử đối với các cơ quan, tổ chức là hết sức cần thiết.

 

   
 Ảnh minh họa: Lưu trữ hồ sơ giấy Ảnh minh họa: Lưu trữ hồ sơ điện tử 

 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành đặt nền móng cho lưu trữ điện tử

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành là văn bản pháp lý quan trọng, mang tính định hướng tới tổng thể công tác văn thư và lưu trữ tài liệu điện tử. Với mục tiêu bảo quản an toàn, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá trình hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ quan, tổ chức.

Công ty Điện lực Bạc Liêu ứng dụng lưu trữ hồ sơ điện tử trên phần mềm Eoffice

Eoffice (Văn phòng điện tử) là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Eoffice là phần mềm dùng chung được sử dụng trong toàn hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trải qua các giai đoạn nâng cấp đến thời điểm hiện tại là Eoffice 3.0. Phần mềm Eoffice 3.0 hoạt động ổn định với các phân hệ quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, chữ ký số và đang hoàn thiện chức năng lưu trữ hồ sơ điện tử, tiện ích tra cứu, tổng hợp báo cáo.

Lập và giao nộp hồ sơ điện tử trên chương trình Eoffice 3.0 là một trong những tiêu chí quan trọng thuộc nội dung cải cách hành chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành theo Chỉ thị số 5288/CT-EVN ngày 05/8/2020. Kết quả của công tác lập và giao nộp hồ sơ điện tử là tiêu chí đánh giá thi đua và xét chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả đối với từng cá nhân và đơn vị.

Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo về công tác lưu trữ hồ sơ điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam. Năm 2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, triển khai những chức năng mới cho các đơn vị về lưu trữ hồ sơ điện tử trên phần mềm Eoffice 3.0. Bên cạnh, định kỳ hàng tháng, hàng quý Văn phòng Công ty và phòng Tổng hợp các Điện lực tăng cường kiểm soát kết quả lập và giao nộp hồ sơ điện tử của các phòng, đội.

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức tập huấn lập hồ sơ công việc điện tử

Lưu trữ hồ sơ điện tử ra đời được xem là bước đột phá giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về lưu trữ hồ sơ; tiết kiệm được thời gian, chi phí chỉnh lý tài liệu, hạn chế diện tích sử dụng kho, trang thiết bị phục vụ lưu trữ so với hồ sơ giấy; ng dụng triệt để các tiện ích của hệ thống văn phòng điện tử, bảo mật thông tin; phục vụ công tác tra cứu dễ dàng và nhanh chóng./.

Đánh giá bài viết
Anh Thư - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan