Về chúng tôi

Công ty Điện lực Trà Vinh, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020

  • 15:24 - 09/11/2020
  • 12

Ngày 03-11-2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh trao số tiền 138,5 triệu đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên, công ty đóng góp theo phát động của UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách thuộc diện khó khăn trong tỉnh Trà Vinh có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

 

Ông Huỳnh Chí Hải- Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh trao số tiền ủng hộ cho Đại diện UB MTTQVN tỉnh Trà Vinh 

Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh chia sẽ: Từ đầu năm 2020 đến nay, CB.CNV và người lao động Công ty Điện lực Trà Vinh ủng hộ số tiền gần 780 triệu đồng, bình quân khoảng 5,5 ngày lương/ CB.CNV, đã chuyển tiền về UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh số tiền 456,5 triệu đồng ủng hộ: Phòng chống dịch Covip-19 và người dân bị ảnh hưởng hạn hán, nhiễm mặn, đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai và quỹ vì người nghèo. Ngoài ra chuyển về Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) số tiền 323,5 triệu đồng, để ủng hộ: phòng chống dịch Covip-19, đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Triết- UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh thông tin về tình hình quyên góp ủng hộ của CB.CNV và người lao động trong tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ “Đây là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa giúp đỡ cho người nghèo, các chương trình an sinh xã hội nói chung của ngành điện, đồng thời trân trọng cám ơn và ghi nhận sự đóng góp của CB.CNV, người lao động Công ty Điện lực Trà Vinh”./.

Đánh giá bài viết
Lê Quốc Tuấn - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan