Về chúng tôi

Văn hóa không khói thuốc tại nơi công sở của Công ty Điện lực Ninh Thuận

  • 12:15 - 16/11/2020
  • 418


VĂN HÓA KHÔNG KHÓI THUỐC TẠI NƠI CÔNG SỞ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn đối với sức khỏe con người, khói thuốc lá với các thành phần độc tính chứa hơn 4 nghìn loại hóa chất, trong đó có khoảng 40 loại gây ung thư và các chất độc hại khác. Ngoài tác hại đối với sức khỏe, thuốc lá còn gây ra những thiệt hại về kinh tế và môi trường. Chính vì thế các cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận quyết tâm xây dựng một môi trường văn hoá không khói thuốc tại đơn vị.

Việc tuyên truyền tác hại của khói thuốc và xây dựng một môi trường không khói thuốc là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực và tạo dựng một môi trường chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Công ty Điện lực Ninh Thuận đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện và giao cho các bộ phận có liên quan theo dõi, nhắc nhở CBNV không vi phạm.

Tuy nhiên, việc xử phạt không phải là yếu tố quyết định trong việc chấp hành nội quy mà từ nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Xác định được điều này, đơn vị tập trung vào công tác tuyên truyền để toàn bộ người lao động hiểu được tác hại của thuốc lá, trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, với việc xây dựng môi trường không khói thuốc phù hợp với môi trường văn hoá của ngành đang xây dựng.

          Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành treo bảng chỉ dẫn có chữ và biểu tượng “Cấm hút thuốc” tại các vị trí thích hợp, ở những nơi đông người như Hội trường Công ty. Từ đó, toàn thể CBCNV được tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành tốt các nội quy về cấm hút thuốc trong Công ty. Qua thời gian thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, ý thức của CBCNV tại Công ty Điện lực Ninh Thuận đã được nâng cao rõ rệt. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, việc hút thuốc lá nơi làm việc, sản xuất giảm đáng kể.

                                 
                                                                 Bảng chỉ dẫn cấm hút thuốc trước hội trường Công ty Điện lực Ninh Thuận
 

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng được một môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và người lao động đã ý thức được các tác hại của khói thuốc lá đối với sức khoẻ của bản thân, gia đình và nơi làm việc. Đây thực sự là một thành công của Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty, khẳng định sự quyết tâm, nét đẹp văn hoá doanh nghiệp của công ty Điện lực Ninh Thuận, góp phần xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đảm bảo môi trường công sở trong lành không khói thuốc, xanh, sạch, đẹp, an toàn lao động.

 

Văn Công Mỹ - PC Ninh Thuận
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan