Điện mặt trời

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  • 12:38 - 22/11/2020
  • 527

Huyện Cần Đước hiện là một trong 05 huyện có tốc độ phát triển công nghiệp năng động nhất của tỉnh Long An, trong những năm gần đây phụ tải điện phục vụ sản xuất tiêu dùng của huyện không ngừng tăng cao trong khả năng đáp ứng từ các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn có nguy cơ đầy và quá tải, để góp phần giải tỏa công suất, đặc biệt trong giờ cao điểm, lãnh đạo Điện lực Cần Đước đã đề ra rất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, trong đó đơn vị rất quan tâm đến việc huy động nguồn năng lượng điện mặt trời.

           
 

Với lợi thế vị trí địa lý, cường độ bức xạ và hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho việc phát triển điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Điện lực đã đề ra các giải pháp cho việc phát triển ĐMTMN, cụ thể: 1) Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV để tất cả mọi người đều là tuyên truyền viên cho phát triển ĐMTMN tại đơn vị; 2) Tổ chức truyền thông trên các phương tiện truyền thông huyện, xã, thị trấn về các lợi ích của ĐMTMN; 3) Niêm yết công khai tại Phòng giao dịch khách hàng, các địa điểm tập trung đông dân cư về các thủ tục, trình tự thực hiện hòa lưới hệ thống ĐMTMN; 4) Công khai khu vực, tuyến đường dây còn khả năng đấu nối và không còn khả năng đấu nối; 5) Giao Công đoàn bộ phận theo dõi và đề xuất khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho CBCNV khi thực hiện tốt công tác ĐMTMN tại đơn vị.

Bằng các giải pháp triển khai thiết thực và hiệu quả, đến tháng 10/2020 công tác phát triển ĐMTMN tại đơn vị đã đạt 5.059,48/5.000 kWp, đạt 101,19% kế hoạch Công ty giao. Đơn vị đã thỏa thuận đấu nối 32 dự án với công suất hơn 28.000 kWp, dự kiến tiềm năng đến cuối năm 2020, Điện lực Cần Đước có thể đạt công suất rên 30.000 kWp.

Bằng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong đơn vị, thành quả về phát triển ĐMTMN tại Điện lực Cần Đước đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, giảm áp lực cung cấp điện trên địa bàn, đảm bảo nhu cầu năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần cho thắng lợi của Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

 

 

Phạm Minh Vũ - PC Long An
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan