Dịch vụ

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

  • 08:15 - 17/11/2020
  • 115

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 có trong các file đính kèm.

- Tải file JPG tại đây

- Tải file thiết kế tại đây

Hoặc tải toàn bộ file từ Google Drive tại đây.

(Banner kích thước: 1.5 x 6m, Standee kích thước: 0.8 x 2m)

Đánh giá bài viết
Ban TT - EVN

Bài viết liên quan