Dịch vụ

Nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện

  • 09:26 - 24/12/2020
  • 272

Thực hiện các chuỗi hoạt động trong tháng Tri ân khách hàng, Công ty Điện lực  Vĩnh Long đã tổ chức kiểm tra, vệ sinh công nghiệp miễn phí các trạm biến áp khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

    Đây là hoạt động thường niên, các đơn vị trực thuộc công ty đã tiến hành trên địa bàn tỉnh nhân tháng Tri ân khách hàng. Hoạt động của ngành Điện nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.  Quá trình bảo dưỡng đã kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng có thể xảy ra nếu tiếp tục vận hành mà không thực hiện các hoạt động sửa chữa, giúp xử lý kịp thời ngăn ngừa sự cố, tránh tổn thất cho khách hàng đồng thời góp phần đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn, việc cấp điện liên tục ổn định. Vệ sinh các Trạm biến áp định kỳ giúp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện cho ngành điện  không gây ra sự cố mất điện lan truyền trên phát tuyến có lắp đặt thiết bị trạm biến áp. Nếu không thực hiện vệ sinh công nghiệp từng phần định kỳ, dễ dẫn ra hiện tượng bụi bám lâu ngày, gây phóng điện, chạm chập, gây sự sự cố mất điện, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp.
 

Công nhân PC Vĩnh Long thực hiện vệ sinh sứ 

         Cùng với công tác bảo dữơng, nhân viên Điện lực còn tư vấn đến khách hàng các giải pháp sử dụng điện hiệu quả, bố trí sắp xếp  thiết bị điện nơi làm việc đảm bảo an toàn, ngăn ngừa chạm chập, gây sự sự cố mất điện, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp. Tư vấn về sử dụng  hệ thống điện năng lượng mặt trời  nhằm  giảm tiền điện đặc biệt là giảm sản lượng giờ cao điểm ngày  do tận dụng lợi ích công suất phát của hệ thống điện mặt trời trong những thời điểm nầy.

     Hoạt động tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Vĩnh Long đã  đạt được những "trái ngọt" từ khách hàng, trong năm qua  mức độ hài lòng khách hàng  đã đạt hơn 8,1 điểm là một trong những đơn vị có điểm đánh giá mức độ hài lòng cao của Tổng công  ty Điện lực miền Nam.

 

Đánh giá bài viết
Mỹ Thu - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan