Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh phân định ranh giới quản lý, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến đường dây 110kV

  • 09:37 - 24/12/2020
  • 524

Sáng 18/12/2020, tại Công ty Điện lực Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý vận hành các tuyến đường dây 110kV giữa Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Lưới điện cao thế TP.Hồ Chí Minh.


                                            
                                                  Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp 

       Theo đó, giữa hai đơn vị thống nhất trong việc phân định ranh giới quản lý các tuyến đường dây gồm: Đường dây 110kV Tân Định - Gò Đậu; đường dây 110kV Thuận An - Linh Trung; đường dây 110kV Linh Trung - Đông Hòa;  đường dây 110kV Thủ Đức Bắc - Bình An và đường dây 110kV Thủ Đức -  Thủ Đức Bắc - Intel. Hai đơn vị cũng thống nhất việc tự thực hiện kiểm tra đường dây do đơn vị mình quản lý theo đúng quy trình vận hành sửa chữa đường dây trên không điện 110kV, 220kV và kiểm tra định kỳ ngày, định kỳ đêm, kỹ thuật …
       Khi phát hiện các hiện tượng bất thường trên phần quản lý của đơn vị bạn thì đơn vị kiểm tra phải thông báo ngay cho đơn vị bạn để kiểm tra và xử lý khiếm khuyết, bất thường đã phát hiện. Hai đơn vị hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các thủ tục quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện có địa phận quản lý hành chính; vi phạm hành lang, sự cố do vi phạm hành lang trên địa phận đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp đơn vị quản lý vận hành đường dây trong công tác xử phạt hành chính, tuyên truyền ngăn ngừa sự cố lưới điện, tai nạn điện trong nhân dân. Khi xảy ra sự cố, 2 đơn vị cùng cử lực lượng công nhân tổ chức truy tìm sự cố trên đoạn tuyến đường dây do đơn vị mình quản lý, thông báo cho nhau nguyên nhân sự cố để có phương án khắc phục sự cố và chuyển sang chế độ vận hành tối ưu nhất. 
       Đối với các sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện như: Cây ngã, xe cẩu, xà lan, dân vi phạm khoảng cách…thuộc phạm vi đơn vị nào quản lý thì tính sự cố cho đơn vị đó; đồng thời hỗ trợ nhau về nhân sự, phương tiện, vật tự, thiết bị khi cần thiết để khắc phục các sự cố trong thời sớm nhất.

Ngô Thị Tú Quyên - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan