Dịch vụ

Infographic: Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2

  • 08:52 - 21/12/2020
  • 69

 

Đánh giá bài viết
Ban TT - EVN

Bài viết liên quan