Lĩnh vực hoạt động

Huyện Duyên Hải_ Trà Vinh 99,95% hộ dân có điện lưới Quốc gia

  • 21:08 - 22/12/2020
  • 375

Ông Hồ Minh Huấn, Giám đốc Điện lực Duyên Hải cho biết: để đạt chỉ tiêu trên, năm 2020, Điện lực Duyên Hải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng công suất, mở rộng hệ thống đường dây, duy trì ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Ông Lê Phước Sơn, Phó Giám đốc Điện lực Duyên Hải trao giấy chứng nhận của Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho các hộ thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả năm 2020 

Hiện nay, huyện Duyên Hải có Trạm biến áp 110/22kV Duyên - Trà, tổng công suất 2x40MVA đặt tại ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Hệ thống lưới điện phủ kín đến 06 xã và 01 thị trấn, với 291,597km đường dây trung áp (tài sản của Điện lực 248,567km, tài sản khách hàng 43,03km), 568,873km đường dây hạ áp, có 665 trạm biến áp, với 50.940kVA (tài sản Điện lực là 363 trạm/29.625kVA, khách hàng đầu tư 302 trạm/21.315kVA). Điện lực Duyên Hải hiện quản lý bán điện trực tiếp cho 17.353 khách hàng. Trong đó, khách hàng thắp sáng sinh hoạt 12.926 khách hàng và ngoài thắp sáng sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, cơ quan, trường học, bệnh viện…) là 4.427 khách hàng. Năm 2020, Điện lực Duyên Hải được trên đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với 04 công trình, mức đầu tư hơn 32,43 tỷ đồng: công trình nâng cấp điện khu vực bức xúc của cử tri Duyên Hải, mức đầu tư 6,8 tỷ đồng; công trình cấp điện khu vực huyện Duyên Hải năm 2020, mức đầu tư 14,75 tỷ đồng; công trình cấp điện khu vực xã đảo huyện Duyên Hải 14,75 tỷ đồng; công trình xóa hộ sử dụng điện câu phụ khu vực huyện Duyên Hải năm 2020, với mức đầu tư 0,42 tỷ đồng.

Vừa qua, Điện lực Duyên Hải tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” và “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt năm 2020”. Qua tổng kết, điện thương phẩm 10 tháng đầu năm của huyện Duyên Hải là 78.908.627kWh, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2019 (71.074.412kWh), đạt 84,39% so với kế hoạch giao cả năm (kế hoạch 93.500.000kWh). Đến cuối tháng 11/2020, tổng số hộ dân có điện lưới quốc gia là 20.890 hộ, chiếm 99,95%. Năm 2020, huyện Duyên Hải gởi thư ngõ đến 3.972 hộ mời tham gia chương trình gia đình tiết kiệm điện. Qua đó, có 3.972 hộ đăng ký tham gia, đạt 100% so với số hộ gởi thư ngõ. Kết quả có 1.400/3.972 hộ sử dụng điện năng giảm so với cùng kỳ, chiếm 35,2%, sản lượng điện tiết kiệm 2.163.138kWh; có 2.562/3.972 hộ sử dụng điện năng tăng so với cùng kỳ, chiếm 64,5% sản lượng điện năng 3.045.288kWh. Nguyên nhân sản lượng điện tăng là do những yếu tố khách quan, một số khách hàng mới mua thiết bị sử dụng trong sinh hoạt gia đình…

Tại hội nghị này, Điện lực Duyên Hải trao 20 giấy chứng nhận của Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho 20 gia đình tiết kiệm điện và tặng giấy khen cho Ban Nhân dân ấp Cồn Cù, xã Đông Hải vì đã có thành tích trong thực hiện tiết kiệm điện năm 2020.

Trường Hiếu - PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan