Tin tức & truyền thông

EVN SPC tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ

  • 13:28 - 05/01/2021
  • 94

Để việc xây dựng kế hoạch và áp dụng công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ vào hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống, đồng thời trang bị cho toàn thể CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Nam những kiến thức về quá trình lập kế hoạch và các bước thực hiện quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ, vào ngày 24/12/2020 vừa qua Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ. 

Tham dự Hội nghị tập huấn gồm có: Lãnh đạo Tổng công ty là Thành viên Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực hiện công tác Quản trị rủi ro, Kiểm soát tuân thủ của các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng; Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát  tài chính và Ban Tổng hợp Tổng công ty. Tham dự trực tuyến qua cầu truyền hình tại các Đơn vị thành viên gồm có: Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng/Ban/Bộ phận tham mưu thực hiện công tác Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ tại đơn vị.

 

Ông Đoàn Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biểu tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ 

Trong thời lượng một ngày, các học viên đã được cung cấp nền tảng kiến thức và tính ứng dụng của quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ thông qua các tình huống thảo luận thực tế sinh động ngay tại lớp, các nội dung cụ thể bao gồm:

  • Khái niệm Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế khung COSO.
  • Nội dung về Quản trị rủi ro doanh nghiệp:

+ Giới thiệu quản trị rủi ro doanh nghiệp

+ Chiến lược rủi ro

+ Khẩu vị rủi ro

+ Văn hóa rủi ro

+ Quy trình quản lý rủi ro: 6 bước của Quy trình quản trị rủi ro

  • Nội dung về Kiểm soát tuân thủ:

+ Lập kế hoạch kiểm soát tuân thủ:

+ Thực hiện kiểm soát tuân thủ

+ Lập báo cáo kiểm soát tuân thủ

+ Theo dõi khắc phục

- Trao đổi, thảo luận về công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ của đơn vị hiện nay.

Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro của đơn vị; cách thức xác định rủi ro và xây dựng hồ sơ, kế hoạch quản trị rủi ro cho phòng/ban/đơn vị của mình; đồng thời cung cấp một nền tảng chuẩn mực để đưa ra quyết định tốt hơn đối với mọi rủi ro; đảm bảo những rủi ro ưu tiên cao sẽ được quản lý một cách tối ưu và mọi rủi ro khác đều được giải quyết hiệu quả phù hợp với khả năng nguồn lực của đơn vị. Từ đó giúp cung cấp, tham mưu cho Ban Lãnh đạo thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định then chốt. Bên cạnh đó, giúp các đơn vị nắm được cách thức lập kế hoạch, thực hiện và lập báo cáo kiểm soát tuân thủ hàng năm có trọng điểm và hiệu quả hơn.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tổng công ty, cam kết và quyết tâm của Lãnh đạo các Đơn vị thành viên xây dựng củng cố nề nếp thực hiện, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, Hệ thống Quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ thực sự đi vào hoạt động hiệu quả và hỗ trợ đắc lực trong công tác sản xuất kinh doanh – công tác chuyên môn của từng Phòng/Ban/Đơn vị thành viên nói riêng và trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung, góp phần đưa Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đời sống của CBCNV ngày càng được cải thiện, bảo toàn và phát triển vốn bền vững.

 

Đánh giá bài viết
Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Ban KSNB EVNSPC

Bài viết liên quan