Tin tức & truyền thông

Công tác cán bộ EVNSPC - Quý IV năm 2020

  • 13:56 - 06/01/2021
  • 877

                         
                                                                          Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam – Quý IV năm 2020        1. Bổ nhiệm mới

      - Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Long An kể từ ngày 01/11/2020 tại Quyết định số 159/QĐ-EVNSPC ngày 22/10/2020;

        - Bổ nhiệm ông Lê Trí Thiện - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2021 tại Quyết định số 196/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2020;

      - Bổ nhiệm ông Lê Hữu Đức - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang kể từ ngày 01/01/2021 tại Quyết định số 203/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2020;

       - Bổ nhiệm ông Phan Quốc Trung – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Ninh Thuận, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Ninh Thuận kể từ ngày 16/10/2020 tại Quyết định số 2066/QĐ-EVNSPC ngày 22/9/2020.

      - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Luân – Trưởng phòng Thiết kế đường dây Công ty Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty tư vấn Điện miền Nam kể từ ngày 01/11/2020 tại Quyết định số 2264/QĐ-EVNSPC ngày 22/10/2020.

      - Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Thiết kế trạm Công ty Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty tư vấn Điện miền Nam kể từ ngày 01/11/2020 tại Quyết định số 2263/QĐ-EVNSPC ngày 22/10/2020.

      - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phúc – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty tư vấn Điện miền Nam kể từ ngày 01/11/2020 tại Quyết định số 2265/QĐ-EVNSPC ngày 22/10/2020.

      2. Bổ nhiệm lại

      - Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Nên tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang kể từ ngày 01/10/2020 tại Quyết định số 2131/QĐ-EVNSPC ngày 01/10/2020;

      - Bổ nhiệm ông Đinh Duy Tâm tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Tiền Giang kể từ ngày 01/12/2020 tại Quyết định số 2351/QĐ-EVNSPC ngày 23/11/2020;


         

        Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV, đại diện lãnh đạo EVNSPC trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc PC Tiền Giang


         
        Lãnh đạo EVNSPC tại lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc PC Long An

Đánh giá bài viết
Ban Tổ chức và Nhân sự - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan