An toàn & Tiết kiệm điện

Nhiều đóng góp cho phong trào sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

  • 13:09 - 10/03/2021
  • 247

Trước năm 2010, ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải (thời điểm đó là huyện Duyên Hải) là một ấp còn nhiều hộ nghèo, khó khăn. Đến năm 2015, khi thành lập thị xã Duyên Hải, cùng với nhiều công trình của Trung ương được triển khai trên địa bàn, ấp Mù U bắt đầu chuyển biến: đường giao thông, hệ thống điện thắp sáng..

Đến cuối năm 2020, ấp Mù U chỉ còn 12/704 hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống Nhân dân trong ấp không ngừng nâng lên, XDNTM đạt nhiều thành quả tích cực với nhiều cách làm sáng tạo; trong đó, 100% hộ sử dụng điện từ điện lưới quốc gia và là “điểm sáng” của chương trình gia đình tiết kiệm điện (TKĐ); nhiều tuyến đường sáng, xanh đẹp nhờ thực hiện “thắp sáng đường quê”... Góp sức để đạt kết quả này, có vai trò của Bí thư chi bộ Dương Minh Khích, sinh năm 1957.

Ông Dương Minh Khích kiểm tra máy phát điện dự phòng khi có thông báo cắt điện. 

Ông Dương Minh Khích có 0,5ha đất để nuôi tôm, với 02 ao. Trong đó, ông sử dụng 50% diện tích làm ao nuôi, 50% làm ao lắng. Năm 2019, qua 02 vụ nuôi, tuy không “trúng lớn”, nhưng lợi nhuận vẫn đạt gần 150 triệu đồng/02 vụ/năm. Cuối năm “cộng sổ”, chi phí tiền điện quá nhiều, bình quân hơn 02 triệu đồng/tháng. Do tiền điện nhiều, nên ông Dương Minh Khích tìm hiểu nguyên nhân. Nhờ chia sẻ từ các hộ có nhiều kinh nghiệm nuôi tôm công nghiệp, ông xác định nguyên nhân do sử dụng quạt ô - xy chưa hợp lý. Theo ông Dương Minh Khích, chưa hợp lý ở 02 khâu chính: cần sử dụng số cánh quạt, thời gian cho quạt hoạt động cần tương ứng với độ tuổi của tôm. Nghĩa là khi tôm còn nhỏ, thì nhu cầu ô-xy chưa nhiều, chỉ nên sử dụng số cánh quạt phù hợp. Thứ hai, đường dây dẫn từ nhà ra mô-tưa quá lớn, nên hao hụt điện năng; sau đó, ông Dương Minh Khích đầu tư thay dây dẫn có tiết diện phù hợp... Chỉ sau thời gian áp dụng, vẫn diện tích nuôi như nhau, con giống bằng nhau, nhưng giữa 02 năm (2019-2020), số tiền điện năng tiêu thụ hàng tháng từ khoảng 02 triệu đồng/tháng (năm 2019) chỉ còn 1,4 triệu đồng/tháng (năm 2020).

Ở gia đình, thực hiện TKĐ trong nuôi tôm công nghiệp là như thế; ở công việc, ông Dương Minh Khích là tấm gương và trách nhiệm, luôn mong muốn và hướng dẫn mọi người làm theo. Với chức trách được giao là Bí thư chi bộ ấp Mù U, tổng kết chương trình gia đình TKĐ năm 2020, 34 đảng viên của chi bộ đều sử dụng điện năng giảm.

Nói về phương pháp tuyên truyền TKĐ của ấp, ông Dương Minh Khích chia sẻ: nội dung TKĐ được lồng ghép vào họp lệ chi bộ; đồng thời, hàng tháng ông Dương Minh Khích cùng với tập thể Ban Chi ủy bàn thảo, xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn của ấp, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng chi ủy viên, đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa các phong trào, hoạt động của chi bộ, của đoàn thể, trong đó có sử dụng điện an toàn và tiết kiệm vào sinh hoạt lệ đoàn thể; qua đó, triển khai cho lãnh đạo các đoàn thể, từng hội đoàn thể triển khai đến hội viên. Từ đó, ý thức về TKĐ trong gia đình đã được sự tham gia của toàn thể hội viên đoàn thể. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt của chi bộ, các đoàn thể đã thực hiện 02 tuyến đường thắp sáng, với tổng chiều dài 2.850/4.600m; với 60 trụ đèn năng lượng mặt trời...

Hiện nay với nỗ lực của chi bộ, Ban Nhân dân ấp, các đoàn thể... đặc biệt vai trò của ông Dương Minh Khích, Bí thư chi bộ, ấp Mù U sẽ phát huy sức mạnh nội lực, để mở rộng những tuyến đường quê còn lại được thắp sáng; giữ vững phong trào TKĐ của ấp.  

Trường Nguyên - PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan