Tin tức & truyền thông

Tổng kết Khối thi đua Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  • 13:46 - 31/03/2021
  • 78

Sáng ngày 17/3/2021, tại Công ty Điện lực Tây Ninh, Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gồm các Doanh nghiệp: Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Khối thi đua gồm các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: Công ty Điện lực Tây Ninh; Viễn thông Tây Ninh; Trung tâm Kinh doanh VNPT Tây Ninh; Bưu điện Tây Ninh; Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; Viettel Tây Ninh; Công ty Xăng dầu Tây Ninh; Công ty CP Cao su Tân Biên; Công ty CP Cao su Tây Ninh; Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh; Công ty Bảo Việt Tây Ninh; Công ty Bảo Minh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh và Bộ, Ngành phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nổi bật là: Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19”.

Công tác Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức Thi đua - Khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 đối với Công ty Điện lực Tây Ninh, tặng Bằng khen đối với Công ty CP Cao su Tây Ninh; Công ty CP Cao su Tân Biên và Viễn thông Tây Ninh. 

Các Đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2021
Các Đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2021

 

Các Đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2021

Kết thúc Hội nghị, tân Khối trưởng Khối thi đua 2021 là Viễn thông Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua năm 2021, sau đó các Đơn vị thành viên ký kết bản giao ước thi đua năm 2021./.

Đánh giá bài viết
Phan Châu Luật - PC Tây Ninh

Bài viết liên quan