Lĩnh vực hoạt động

Tập huấn kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA

  • 09:23 - 26/03/2021
  • 599

Vào ngày 11 - 12/3/2021 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, Trung tâm Điều hành SCADA đã tổ chức khóa đào tạo: Kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA (Spectrum Power 7) cho các nhân viên phòng Điều độ tại các đơn vị. Tham dự buổi Đào tạo với chủ trì là Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các nhân viên đến từ 21 Công ty Điện lực thành viên thành viên.


 

Học viên tham dự lớp đào tạo

Buổi đào tạo được tổ chức kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành thực tế với các nội dung sau:
1.    Cấu hình RTU CMIC
-    Hướng dẫn phần cứng RTU.
-    Hướng dẫn khai báo 1 RTU mới bao gồm: Dữ liệu (type, IOA, ASDU, giao thức kết nối IEC 60870-5-104 master, slave).
-    Thử nghiệm kết nối Recloser FXD và RTU CMIC.
2. HƯỚNG DẪN FIREWALL/ROUTER
-    Cấu hình kết nối APN.
-    Cấu hình các policy được phép.
-    NAT các IP/port kết nối TCP/IP.
3. HƯỚNG DẪN RECLOSER
-    Cấu hình kết nối theo giao thức IEC 60870-5-104, IEC60870-5-101.
-    Cấu hình modem maestro theo kênh APN.
Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho các kỹ sư SCADA của Phòng Điều độ các công ty Điện lực hoàn toàn nắm bắt và làm chủ công nghệ phần mềm kết nối vào hệ thống SCADA, có khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, mở rộng phát triển, nâng cấp…hệ thống, đảm bảo việc làm chủ cũng như duy trì và phát triển hệ thống đáp ứng yêu cầu điều hành lưới điện của đơn vị.
Qua theo dõi, tất cả học viên đều đã hiểu rõ về hệ thống SCADA Tổng công ty đang triển khai; đồng thời được cập nhật kiến thức về RTU, giao thức, cấu hình được các dòng RTU CMIC, Firewall, Recloser, APN và nâng cao tay nghề để tự nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực SCADA trong tương lai.
 

Đánh giá bài viết
Trung tâm Điều hành SCADA - Trung tâm điều hành SCADA

Bài viết liên quan