Lĩnh vực hoạt động

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

  • 16:25 - 12/04/2021
  • 157

Năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện 14 công trình điện (gồm 05 công trình chuyển tiếp năm 2020 và 09 công trình đầu tư mới). Để bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư năm 2021 đạt theo kế hoạch đề ra, ngay từ khi có kế hoạch vốn tạm giao, PC Ninh Thuận đã chủ động phối hợp với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam và Công ty Tư vấn Điện miền Nam thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.
 

Hiện tại 05 công trình chuyển tiếp năm 2020 có khối lượng thực hiện đạt trên 90% và 09 công trình mới đang ở bước chuẩn bị đầu tư. Đối với 05 công trình chuyển tiếp, PC Ninh Thuận đã chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp làm việc với nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn tất trong Quí 1/2021. Riêng 09 công trình mới PC Ninh Thuận sẽ rà soát kỹ công tác chuẩn bị đầu tư; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên liên quan trong quy trình thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo tiến độ đề ra.

Lễ gắn biển công trình thi đua chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (nhiệm kỳ 2020-2025 và 66 năm ngày truyền thống ngành điện 21/12/1954-21/12/2020)

Mặt khác, để thực hiện tốt và đảm bảo thi công các công trình trên địa bàn Tỉnh, các Phòng, Ban chức năng đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra hiện trường thi công để giải quyết các trở ngại phát sinh. Chủ động vốn thanh toán cho các công trình hoàn thành khối lượng công việc kịp thời, giúp nhà thầu có điều kiện về vốn để đảm bảo tiến độ công trình đúng thời gian, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

 

Đánh giá bài viết
Nguyễn Hoàn Vang - PC Ninh Thuận

Bài viết liên quan