Lĩnh vực hoạt động

Phát triển con người gắn liền với sự phát triển Công ty

  • 13:22 - 31/03/2021
  • 276

Công ty Tư vấn điện miền Nam (PEC) là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có nhiệm vụ tư vấn, thiết kế các công trình điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh miền Nam, góp phần cùng Tổng công ty thực hiện vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với sự phát triển không ngừng, Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tư vấn thiết kế các công trình điện và thông tin liên lạc, đáp ứng tốt công tác chuẩn bị đầu tư lưới điện và thông tin liên lạc trong EVNSPC và một số chủ đầu tư khác.

Chủ động sáng tạo và năng lực chuyên môn cao là đòn bẩy phát triển của đơn vị, do đó, bên cạnh sự nỗ lực rèn luyện cá nhân, PEC cũng luôn khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho CBCNV học tập bằng nhiều khóa đào tạo nội bộ và sinh hoạt chuyên đề như: đào tạo nhị thứ, tính toán độ tin cậy và phân tích kinh tế tài chính trong dự án ĐTXD, an toàn điện cho người làm công tác giám sát công trình xây dựng, giới thiệu trạm kỹ thuật số,… đúng với mục tiêu phát triển con người gắn liền với sự phát triển của Công ty.

Tin rằng với những điều đã và đang làm được, Công ty Tư vấn điện miền Nam sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào thành công chung của EVNSPC.

* Một số hình ảnh:


                                                      

Chuyên đề tính toán độ tin cậy và phân tích kinh tế tài chính trong dự án ĐTXD

  

 Lớp đào tạo nhị thứ vào thứ 7 hàng tuần

                                                                                                                                                                                                            

Lớp học an toàn điện cho người làm công tác giám sát công trình xây dựng

 
                                                                                                                                     

Đánh giá bài viết
Bùi Ngọc Diện - TVĐMN

Bài viết liên quan