Về chúng tôi

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Điều 16 - Nghị định 81-2015

  • 13:57 - 01/04/2021
  • 87

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố các nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (báo cáo Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2020) theo Phụ lục đính kèm.

EVNSPC BC Dieu 16_Sap xep doi moi Doanh nghiep.pdf

hoặc Xem công bố thông tin EVN SPC TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan