Về chúng tôi

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Điều 17 - Nghị định 81-2015

  • 13:57 - 01/04/2021
  • 104

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố các nội dung quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Phụ lục VIII: Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020) theo Phụ lục đính kèm.

EVNSPC BC Dieu 17_Thuc trang quan tri va co cau to chuc DN.pdf

Xem công bố thông tin Tổng công ty TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan