Về chúng tôi

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Điều 19 - Nghị định 81-2015

  • 13:58 - 01/04/2021
  • 139

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố các nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Phụ lục X: Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2020) theo Phụ lục đính kèm

EVNSPC BC Dieu 19_Bao cao che do, tien luong, tien thuong DN.PDF

Xem công bố thông tin Tổng công ty TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan