Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức hội thảo giới thiệu thiết bị cảnh báo sự cố SRFI

  • 10:16 - 13/04/2021
  • 252

          Thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã triển khai mua sắm và lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố trên lưới điện 22kV nhằm hỗ trợ cho các ca trực vận hành trong công tác điều tra xác định vị trí sự cố trên lưới điện nhanh hơn khi điều kiện nguồn lực thiết bị đóng cắt bảo vệ tự trên lưới điện còn hạn chế, từ đó giúp ca trực vận hành nhanh chóng cô lập khu vực lưới điện bị sự cố để xử lý và tái lập lại khu vực không bị sự cố ngay sau đó.
                    
                                           Chuyên gia thuyết trình về thiết bị SRFI tại buổi hội thảo

            Trong năm 2020, PCBD đã phối hợp với Ban Viễn thông Công nghệ Thông tin, Ban Kỹ thuật triển khai thực hiện thử nghiệm giải pháp kết nối các Recloser/LBS/FI vào Gateway mềm tại Trung tâm điều khiển đặt tại Phòng Điều độ PCBD. Hiện tại, PCBD đã thực hiện kết nối thử nghiệm 18 bộ Recloser, 05 LBS và 01 thiết bị FI (trên địa bàn ĐL TDM).
Nhằm thử nghiệm đa dạng hóa thiết bị cảnh báo sự cố trên lưới điện để đánh giá phân tích hiệu quả sử dụng, PCBD đã tổ chức Hội thảo giới thiệu thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố lưới điện trung thế (SRFI – Smarrt Remote Fault Indicator) do Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo Điện tử Điện lực Miền Trung trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung nghiên cứu và sản xuất. Đây là thiết bị vừa chỉ thị sự cố bằng đèn, vừa cảnh báo sự cố bằng cách gửi tin nhắn đến các cá nhân/bộ phận quản lý qua tin nhắn cảnh báo (SMS), có khả năng thu thập thông số vận hành: giá trị dòng tải, trạng thái sự cố, điện áp… và có chức năng kết nối SCADA.
           Buổi hội thảo với sự tham dự của các phòng ban và các Điện lực trực thuộc đã trao đổi tìm hiểu các thông tin liên quan và khả năng ứng dụng thực tiễn trên lưới điện PCBD. Qua đó, nhà cung cấp đã giải đáp, làm rõ hơn và sẽ tiếp tục phối hợp với PCBD để triển khai lắp đặt thử nghiệm trong thời gian tới.

 
Đánh giá bài viết
Nguyễn Thị Ngọc Hân - PC Bình Dương

Bài viết liên quan