An toàn & Tiết kiệm điện

Điện lực Đức Linh trong công tác ngăn chặn tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện

  • 11:09 - 16/04/2021
  • 96

Thả diều là một thú vui của người dân. Trong những năm gần đây, người ta thường làm những chiếc diều rất bắt mắt, cánh dài, dây thả diều bằng lõi kim loại rất bền. Vì thế thu hút rất nhiều giới trẻ, đặc biệt là trẻ em tham gia. Tuy nhiên việc thả diều không đúng nơi đúng chỗ, không có tổ chức nên gây nhiều khó khăn cho ngành Điện trong công tác quản lý và cung cấp điện an toàn, liên tục.

 

Huyện Đức Linh và Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận là vùng nông thôn, miền núi. Lưới điện trải dài và qua rất nhiều khu vực có cánh đồng trống nên việc thả diều rất thường xuyên xảy ra, như trường hợp thả diều đoạn đi qua khu vực khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh. Diều vướng vào đường dây điện có nguy cơ gây sự cố mất an toàn lưới điện, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

 

Diều mắc trên đường dây 110kV Hàm Thuận - Đức Linh, đoạn đi qua
khu vực khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

 

       Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ, Công ty Điện lực Bình Thuận cũng đã có các văn bản số 1007/PCBT-AT ngày 26 tháng 3 năm 2019, văn bản số 452/PCBT-AT ngày 13 tháng 02 năm 2020 gửi đến UBND huyện Đức Linh hỗ trợ phối hợp ngăn chặn hành vi thả diều vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) và tuyên truyền an toàn điện đến người dân. Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cũng đã có văn bản số 294/UBND-KT ngày 08/3/2021 về việc hỗ trợ đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn chặn các hành vi thả diều vi phạm HLATLĐCA, tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ HLATLĐCA theo quy định đến với người dân trên địa bàn. Điện lực Đức Linh cũng đã báo cáo với Công ty và địa phương hỗ trợ, đồng thời triển khai kế hoạch số 207/KH-ĐLĐL ngày 03/03/2021 để phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng thả diều vi phạm HLATLĐCA; thường xuyên phối hợp các ngành, các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, không thả diều, vật bay gần đường dây và trạm điện.

          Để ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cần có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp chính quyền, các ngành ở hai huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh cùng Điện lực Đức Linh để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân hai huyện.

Đánh giá bài viết
Quốc Tuấn - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan