Về chúng tôi

Các đơn vị trực thuộc PC Bình Thuận hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

  • 11:35 - 13/04/2021
  • 37

Thực hiện Chỉ thị liên tịch của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận về việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, CBCNV các đơn vị trực thuộc PC Bình Thuận hăng hái hưởng ứng thực hiện phong trào.

Sáng ngày 27/3/2021, Điện lực Phú Quý phối hợp với Công đoàn bộ phận tuyên truyền đến từng CBCNV về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trồng cây xanh, qua đó phát động phong trào để CBCNV Điện lực Phú Quý hưởng ứng thực hiện trồng cây xanh tại nơi làm việc và khu vực sản xuất.
 

Qua buổi phát động, toàn thể CBCNV Điện lực hăng hái tham gia và hoàn thành việc trồng 93 cây các loại thuộc về cây cổ thụ (phi lao, bàng vuông, mít, mận…) và phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng đất đặc thù chung của huyện đảo Phú Quý.

  

  
CBCNV Điện lực Phú Quý hăng hái hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

Tại Điện lực Phan Thiết, sáng ngày 05/4/2021, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận và Đoàn thanh niên Điện lực Phan Thiết đã tổ chức phát động việc hưởng ứng thực hiện “Tết trồng cây” đến toàn thể CNVCNLĐ trong đơn vị.

Hưởng ứng phòng trào, mỗi CNVCLĐ trồng 01 cây xanh trong năm 2021 và trong giai đoạn 2021-2025 mỗi CNVCLĐ trồng 10 cây xanh. Đồng thời tuyên truyền khuyến khích gia đình mình cùng hưởng ứng trồng cây tại nhà.

  
CNVCLĐ hưởng ứng “Tết trồng cây” tại Điện lực Phan Thiết và các Tổ điện

 

Phong trào “Tết trồng cây” là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCNVC-LĐ về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp nâng cao hiệu quả làm việc cho CBCNV và tạo hình ảnh đẹp đối với khách hàng khi đến liên hệ công tác.

Đánh giá bài viết
Thanh Sung & Mai Dung - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan