Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện phục vụ cho nuôi trồng thủy sản

  • 11:38 - 05/05/2021
  • 81

Hiện nay, theo thống kê hiện trạng khối lượng đường dây cấp điện cho khu vực nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bao gồm: 789,8 km đường dây trung áp; 862,29 km đường dây hạ áp; 1.473 trạm biến áp với tổng công suất là 121.797,5 kVA.

Tính từ năm 2015 đến nay, ngành điện đã triển khai cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp gồm 01 dự án và 03 công trình với khối lượng đầu tư: 133,17 km đường dây trung áp; 201,08 km đường dây hạ áp; 148 trạm biến áp với tổng công suất là 20.130 kVA, với tổng giá trị đầu tư 117,9 tỷ đồng.

Việc đầu tư như trên đã đáp ứng nhu cầu điện nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp địa bàn tỉnh, phục vụ khoảng 3.425 hộ dân, với tổng diện tích khoảng 4.037,6 ha, chủ yếu trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, ngành điện đang triển khai đầu tư các dự án lưới điện 110kV để đảm bảo nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với khối lượng đầu tư bao gồm 115,81 km đường dây; 03 trạm biến áp với tổng công suất 143 MVA, tổng mức đầu tư khoảng 755,419 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Hiệp Thành, với khối lượng đầu tư 5,6 km đường dây; 01 trạm biến áp công suất 63MVA, tổng mức đầu tư khoảng 95 tỷ đồng, đang được triển khai đầu tư giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, để cung cấp điện phục vụ khu vực nuôi tôm công nghệ cao có diện tích 418,91 ha theo chủ trương của Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp nuôi tôm cả nước được thành lập theo Quyết định 694/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đầm tôm công nghiệp sử dụng điện để hoạt động

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Bạc Liêu đảm bảo hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với khu vực trong quy hoạch. Góp phần hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GRDP của tỉnh Bạc Liêu. Đưa “Bạc Liêu sớm trở thành thủ phủ của ngành tôm Việt Nam”.

Nhận thức rõ vai trò của ngành điện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong đó có nuôi tôm công nghệ cao.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, ngành điện đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo chất lượng điện tin cậy cho tất cả các thành phần phụ tải, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy hải sản tại địa phương.

Tính đến tháng 3/2021, số khách hàng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 10.369 khách hàng, sản lượng điện tiêu thụ tháng 3/2021 là 17.495.018 kW.h, chiếm tỷ trọng 21,35% so với sản lượng điện thương phẩm, giá bán điện bình quân là 1.721,39 đ/kW.h.

Bên cạnh đó, những năm gần đây tình hình nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu bùng phát, phần lớn không nằm trong quy hoạch của tỉnh làm cho tình hình cung ứng điện gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

Việc cung cấp điện phục vụ các hộ dân nuôi tôm theo mùa vụ gặp nhiều khó khăn như: các hộ dân nuôi nhỏ lẻ, thời vụ thả tôm đồng loạt làm cho phụ tải tăng đột biến gây quá tải cục bộ.

Lưới điện nông thôn trước đây chỉ được đầu tư 1 pha phục vụ thắp sáng, mặc dù đơn vị đã đầu tư nâng cấp rất nhiều công trình từ 1 pha lên 3 pha nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 3 pha để phục vụ nuôi tôm ngày càng tăng.

Một số công trình lưới điện 1 pha hiện hữu chưa thể thực hiện nâng cấp lên 3 pha do nguồn vốn đầu tư xây dựng có giới hạn.

Khó khăn lớn nhất là về mặt bằng thi công khi thực hiện sửa chữa, cải tạo,…lưới điện một số hộ dân không cho thi công dựng trụ và kéo dây trên phần đất của người dân và yêu cầu bồi thường, thậm chí còn đòi hỏi quyền lợi nằm ngoài quy định của nhà nước. Nên công tác chuẩn bị mặt bằng để đầu tư lưới điện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, về nhu cầu nguồn vốn hiện nay rất lớn cũng ảnh hưởng đến công tác đầu tư, cải tạo lưới phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới:

Qua thống kế nhu cầu cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nhu cầu nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 là rất lớn, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 631,24 tỷ đồng, với khối lượng đầu tư, nâng cấp 482,9 km đường dây trung áp; 654,3 km đường dây hạ áp; tổng công suất trạm biến áp 83,505 MVA.

Công ty Điện lực Bạc Liêu rất cần chia sẻ khó khăn trên từ các ban, ngành địa phương để hỗ trợ ngành Điện trong việc huy động nguồn vốn đầu tư lưới điện từ ngân sách Tỉnh, vốn ứng của địa phương và vốn vay các tổ chức tín dụng tại địa phương...để triển khai thực hiện.

Đánh giá bài viết
Huỳnh Văn Biết - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan