Lĩnh vực hoạt động

Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động năm 2021

  • 10:18 - 05/05/2021
  • 256

Công ty Điện Lực Cà Mau đã tổ chức huấn luyện định kỳ phần lý thuyết và thực hành thi trắc nghiệm trên máy tính cho các đối tượng 3 (02 năm 01 lần) và đối tượng 4 (định kỳ hàng năm) an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 trong Công Ty Điện Lực Cà Mau. Đặc biệt trong năm 2021 thực hiện chủ trương phòng chống dịch bệnh Covid 19 nên sẽ kết hợp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ cho 08 Điện Lực trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau tại Hội nghị truyền hình tại Điện lực Huyện trực thuộc.  

Tham dự chỉ đạo công tác huấn luyện, ông Nguyễn Thành Thạo Trưởng Phòng An Toàn Công Ty Điện Lực Cà Mau đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi thực hiện công tác, tất cả cán bộ công nhân viên (CB.CNV) trong đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, đồng thời, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các Phòng, Đội, kỹ sư an toàn phải tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình công tác.

Thầy Nguyễn Nhân Lập giảng viên Trường Cao Đẳng TPHCM đang huấn luyện cho các đối tượng 3 và 4.

     Ông Nguyễn Nhân Lập giảng viên Trường Cao Đẳng TPHCM đã đã thực hiện truyền đạt các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra, các CB.CNV tham gia buổi huấn luyện đã được trang bị nhiều kiến thức, kinh nghiệm, giúp CB.CNV trong đơn vị nâng cao ý thức, nhận rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với công tác an toàn trong lao động sản xuất, tất cả đều hiểu rằng, đảm bảo an toàn không để xảy ra tai nạn lao động. Đồng thời đã phổ biến tới tất cả các thành viên tham dự buổi huấn luyện về các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ NHƯ:  Bộ luật lao động 2019: 45/2019/QH14; Luật ATVSLĐ 2015: 84/2015/QH13; Khen thưởng công tác ATVSLĐ: 20/1997/TT-BLĐTBXH…….và đặc biệt là Quy trình An toàn điện của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam gồm 12 chương và các phụ lục kèm theo. 

Sau hai buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc Ban huấn luyện đã thực hiện truyền đạt các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra, các CB.CNV tham gia buổi huấn luyện sẽ viết thu hoạch cá nhân và thi trắc nghiệm đạt điểm từ 70/100 điểm trở lên để hoàn thành đợt huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động và An toàn điện năm 2021./. 
Đánh giá bài viết
Đặng Huỳnh Long - Quách Nguyên Chấn - PC Cà Mau

Bài viết liên quan