Về chúng tôi

Công tác cán bộ - Quý I năm 2021

  • 12:04 - 05/05/2021
  • 2781

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ cán bộ Quý I năm 2021 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam – Quý I năm 2021
1. Giao nhiệm vụ cán bộ
Giao ông Đoàn Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam nhiệm vụ phụ trách Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/04/2021 đến khi bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý đầu tư tại Quyết định số 585/QĐ-EVNSPC ngày 26/3/2021
2. Bổ nhiệm mới
- Bổ nhiệm bà Mai Lương Vân – Phó Trưởng ban phụ trách ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/04/2021 tại Quyết định số 603/QĐ-EVNSPC ngày 30/03/2021.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Điện lực Bến Lức thuộc Công ty Điện lực Long An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An kể từ ngày 01/02/2021 tại Quyết định số 219/QĐ-EVNSPC ngày 29/01/2021.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Hải Long – Trưởng phòng Kế hoạch–Vật tư Công ty Điện lực Hậu Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang kể từ ngày 01/02/2021 tại Quyết định số 188/QĐ-EVNSPC ngày 25/01/2021.
- Bổ nhiệm ông Trần Hữu Khoa – Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Bạc Liêu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu kể từ ngày 01/02/2021 tại Quyết định số 218/QĐ-EVNSPC ngày 29/01/2021.
3. Điều động, bổ nhiệm
- Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/01/2021 tại Quyết định số 2921/QĐ-EVNSPC ngày 30/12/2020.
- Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi – Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng kể từ ngày 01/01/2021 tại Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2021.
- Điều động, bổ nhiệm ông Hồ Quốc Việt – Trưởng ban Quản lý đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/04/2021 tại Quyết định số 43/QĐ-HĐTV ngày 26/03/2021.
4. Cử người đại diện
- Cử bà Nguyễn Thị Hoàng Giang – Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Điện lực miền Nam, đại diện vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại Quyết định số 210/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2020.
5. Thôi cử
- Thôi cử ông Huỳnh Văn Hùng – Phó Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng công ty Điện lực miền Nam đại diện vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2020.

Lãnh đạo Tổng công ty trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Kỹ thuật cho bà Mai Lương Vân

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc PC Long An cho ông Nguyễn Hoàng Hải

Đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính cho ông Hồ Quốc Việt.


Ban TCNS EVNSPC

Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan