Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến giải thưởng chuyển đổi số năm 2021

  • 14:26 - 12/05/2021
  • 278

       Tiếp nối thành tích đã đạt được về ứng dụng công nghệ, CNTT và chuyển đổi số giai đoạn năm 2019-2020 là giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc các năm 2019, 2020, đồng thời thúc đẩy động lực thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai đến các đơn vị thành viên tích cực hưởng ứng đợt phát động bình chọn giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, hướng dẫn các đơn vị tham gia bằng cách rà soát lựa chọn các sản phẩm ứng dụng Công nghệ thông tin nổi bật đang áp dụng tại đơn vị để đăng ký.

 

      Chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông với mục tiêu: Tôn vinh, trao tặng Giải thưởng cho đơn vị, cá nhân đã có sự xuất sắc và đổi mới trong việc cung cấp và sử dụng; Tạo sân chơi cho các đơn vị, cá nhân tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số; Góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, phát triển kinh tế số góp phần thực hiện thành công Đề án ” Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và hội nhập quốc tế thành công; Công nhận xứng đáng công sức của các đơn vị, cá nhân đóng góp vào thành tựu kỹ thuật số, nâng cao hình ảnh quảng bá doanh nghiệp tới khách hàng tiềm năng, phát triển mạng lưới của doanh nghiệp và kết nối với các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng khác. Bên cạnh đó, giúp cải thiện mô hình phát triển, thúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến của tổ chức cá nhân và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

      Tiêu chí để đăng ký tham gia giải thưởng gồm: Xây dựng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và tự động hóa tiêu biểu tại đơn vị; Các giải pháp công nghệ số để chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh và thực hành chuyển đổi số tại đơn vị.

Đánh giá bài viết
Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVNSPC

Bài viết liên quan