Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường tại Công ty Điện lực Bình Thuận

  • 09:15 - 24/05/2021
  • 47

        Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

      Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam đã chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam” với mục tiêu tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

       Để góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong công tác kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích đến khách hàng, góp phần minh bạch trong mua bán điện năng. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có văn bản số 1787/EVN SPC-KD ngày 10/3/2021 gởi các Sở ngành tỉnh Bình Thuận về việc triển khai áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường được áp dụng chính thức từ ngày 12/4/2021.

       Việc triển khai áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường sẽ cung cấp thông tin “Giấy chứng nhận kiểm định” theo dạng file PDF sử dụng chữ ký số khi phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường thay cho bản giấy; Các biên bản kiểm định phương tiện đo sẽ được lưu trữ theo dạng dữ liệu (file) thay cho bản giấy đang áp dụng như hiện nay, điều này giúp các tổ chức kiểm định tiết kiệm chi phí và không gian lưu trữ biên bản kiểm định.

        Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng điện có thể dễ dàng tra cứu thông tin và tải file giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo đếm tại địa chỉ: http://bbdt.etc2.vn/TraCuu.
 

 

       Với việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng khách hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đánh giá bài viết
Quốc Bảo - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan