Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Bình Dương đảm bảo cung cấp điện cho các điểm Bầu cử Quốc hội khóa XV & Bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • 11:42 - 24/05/2021
  • 139

    Công ty Điện lực Bình Dương đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các điểm Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên toàn tỉnh. Với sự chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực đảm bảo tái lập điện nhanh nhất có thể khi có tình huống khách quan xảy ra, đơn vị đã phục vụ tốt việc cấp điện ổn định, an toàn cho tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn. 

Với phương án chủ động cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 vào ngày 23/5/2021. Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương đã triển khai đến các Điện lực trực thuộc các phương án cấp điện và phương án dự phòng trong trường hợp có sự cố khách quan xảy ra.

Ngay từ những ngày cuối tháng 4/2021, Công ty Điện lực Bình Dương đã lập phương án số 1817/PA-PCBD ngày 29/4/2021 trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho sự kiện trọng đại này. Phương án chủ yếu là khi xảy ra sự cố các phát tuyến cấp điện cho các phụ tải quan trọng và những xử lý cụ thể đối với từng trường hợp tại từng địa điểm bầu cử để khi có sự cố gây mất điện các khu vực trên thì tiến hành xử lý sự cố để tái lập trong thời gian ngắn nhất.

Các Điều độ viên trực vận hành tại Trung tâm điều khiển đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy

Ngoài ra, ngay từ khi nhận được chỉ đạo của Công ty, các Đơn vị đã gấp rút thực hiện các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng đường dây và các trạm biến áp trên địa bàn quản lý; thực hiện phát quang hành lang lưới điện, vệ sinh sứ trên đường dây để hạn chế tối đa sự cố trên lưới; phối hợp với địa phương để đưa ra các phương án bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra bầu cử. Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Công nhân vận hành thực hiện rửa sứ hotline
Một điểm bầu cử tại huyện Bàu Bàng

Trước tình hình dịch Covid đang diễn ra phức tạp, với sự chuẩn bị kỹ càng và sự cố gắng từ Lãnh đạo đến toàn thể nhân viên, PC Bình Dương đã hoàn thành tốt phục vụ cung cấp điện an toàn, tin cậy cho sự kiện ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương..

Đánh giá bài viết
Phạm Thanh Trung - PC Bình Dương

Bài viết liên quan