Tin tức & truyền thông

Công ty Điện lực Bình Phước hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai

  • 09:51 - 24/05/2021
  • 43

 

Với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” và việc triển khai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.  Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2021 diễn ra từ ngày 15 – 22/5/2021 trên phạm vi cả nước.

      Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam an toàn trước thiên tai; Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các đơn vị; Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai. Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai rất nhiều hoạt động trong tuần lễ PCTT cụ thể:

       Tuyên truyền trực tiếp đến CBCNV về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng chống thiên tai. Cập nhật kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn vị về phòng, chống thiên tai.

Công tác diễn tập tại PC Bình Phước được thực hiện thường xuyên và đạt yêu cầu

      Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Website của đơn vị như hội nghị, sự kiện hưởng ứng, bài viết, thảo luận.... Tại các đơn vị trêo băng rôn tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT (15-22/5), Ngày Truyền thống PCTT (22/5). Khẩu hiệu “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”, “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021”, “Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 - 22/5/2021”, “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương trong phòng, chống thiên tai”…

     Phổ biến tại các buổi sinh hoạt tại Đội sản xuất các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai xảy ra.

     Cũng trong thời gian này, các đơn vị tổ chức đợt cao điểm tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng cho CBCNV, đặc biệt là những người làm trực tiếp về công tác PCTT&TKCN. Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Tuần lễ Quốc gia bảo đảm hiệu quả.

     Có thể nói, các hoạt động trong tuần lễ Quốc gia Phòng Chống thiên tai đã nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm PCTT tai Việt Nam, CBCNV Công ty Điện lực Bình Phước ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão, thảm họa và các sự cố khác gây ra./

Thái Hải - PC Bình Phước

Đánh giá bài viết
Nguyễn Thái Hải - PC Bình Phước

Bài viết liên quan