Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Bình Phước đảm bảo cung ứng điện cho ngày hội toàn dân

  • 12:41 - 25/05/2021
  • 131

       Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai tốt các phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, trước, trong ngày diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

     Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các điểm bầu cử trên, Công ty đã ban hành phương án số 1178/PA-PCBP ngày 12 tháng 5 năm 2021 trong đó có cả phương án khi xảy ra sự cố mất điện, ngoài ra còn công khai số điện thoại lãnh đạo phụ trách điều hành cung cấp điện theo danh sách từng đơn vị diễn ra bầu cử, kết quả đã đảm bảo cấp điện an toàn , ổn định cho  933 điểm bầu cử trong toàn tỉnh Bình Phước.

Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Y tế về tuân thủ công tác phòng chống dịch song hành với đảm bảo cung cấp điện cho công tác bầu cử, đặc biệt  là khu vực 3 huyện giáp biên giới Campuchia gồm Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp đã tăng cường nhiều  biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ kép nêu trên.

       Tính chủ động để đảm bảo an toàn và tránh mọi tình huống sự cố  có thể xảy ra đã  đã được Công ty Ðiện lực Bình Phước áp dụng triệt để qua việc chỉ đạo các phòng, đội, điện lực các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phải lập các phương án cung cấp điện, bao gồm cả phương án dự phòng bằng máy phát phù hợp đặc thù quản lý trên địa bàn. Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện, cung cấp điện xuyên suốt, đảm bảo giữ điện ưu tiên cho các điểm bầu cử trên địa bàn Tỉnh.

    Những nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm của CBNV toàn đơn vị, xác định công tác đảm bảo cung cấp điện cho sự kiện chính trị ngày 23/5/2021 là trọng tâm và kết quả giữ vững nguồn điện ôn định, liên tục của Công ty Điện lực Bình Phước đã góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                                  

 

Đánh giá bài viết
Trần Thanh Huyền - PC Bình Phước

Bài viết liên quan