Tin tức & truyền thông

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  • 13:06 - 02/06/2021
  • 307

          Để chủ động phòng ngừa, đối phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo đảm lưới điện, Điện lực Trung Tâm (ĐLTT) Công ty Điện lực Bình Dương đã xây dựng, triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021.

    Được sự quan tâm của Công ty Điện lực Bình Dương; các cấp chính quyền tại địa phương, Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Điện lực Trung Tâm (ĐLTT) luôn luôn tận tâm làm việc hết sức mình để tăng cường, cũng cố và ngày càng hoàn thiện lưới điện quản lý, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). ĐLTT coi công tác chuẩn bị PCTT&TKCN là điều kiện tiên quyết, đưa công tác này thành nề nếp với phương châm “4 tại chỗ” đến các Phòng/Đội. Từ đó, có sự ứng phó kịp thời, đảm bảo cung cấp điện và hạn chế tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là luôn chủ động, khẩn trương khôi phục nhanh các sự cố, thiệt hại sau thiên tai.

Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng máy biến áp 

     Thiên tai diễn biến rất phức tạp, khó đoán định trước được và có thể gây những thiệt hại rất lớn, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD an toàn - hiệu quả - bảo vệ môi trường, lãnh đạo ĐLTT chỉ đạo các Phòng/Đội chủ động rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy; tổ chức phân giao nhiệm vụ đến các thành viên để chủ động, kịp thời triển khai ứng cứu khi có tình huống xảy ra, đồng thời thông báo tới các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, ĐLTT phải rà soát, cập nhật kế hoạch, quy trình ứng cứu khẩn cấp, kế hoạch ứng phó sự cố, phương án phòng chống lụt bão, thiên tai, phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; bổ sung các phương án ứng phó đối với các tình huống cụ thể tại các vị trí xung yếu có thể bị ảnh hưởng lớn khi mưa bão lớn xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác phát quang hàng lang lưới điện, thường xuyên kiểm tra và thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình, thiết bị; kiểm tra; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trên địa bàn hoặc khu vực để phối hợp kịp thời trong tình huống thiên tai xảy ra.

     Ngoài ra, ĐLTT cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kêu gọi người dân, cộng đồng cùng tham gia trong việc PCTT&TKCN. Khuyến cáo sử dụng điện trong mùa mưa bão đến khách hàng sử dụng điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

     Năm 2021 được dự báo là một năm rất khó khăn khi sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng, thiệt hại lớn từ những đợt thiên tai do thời tiết cực đoan gây ra và tình tình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, toàn thể CBCNV trong ĐLTT luôn chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu mức thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy với thời gian khôi phục các sự cố ngắn nhất, bảo đảm hệ thống lưới điện được vận hành thông suốt.

Đánh giá bài viết
Lê Thị Thanh Vân - PC Bình Dương

Bài viết liên quan