Về chúng tôi

PC VĨNH LONG - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI KỲ HỘI NHẬP

  • 13:04 - 02/06/2021
  • 116

    Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện đã được hình thành và xây dựng trong suốt quá trình phát triển của ngành. Đó là truyền thống đoàn kết một lòng của CBCNV vượt qua những khó khăn, thách thức tạo nên những động lực phát triển cho doanh nghiệp, khẳng định sự trưởng thành, đi lên của ngành Điện lực Việt Nam.

Nhằm triển khai sâu rộng các nội dung của Văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể CBCNV và thể hiện rỏ hơn nữa trách nhiệm, quyết tâm của từng cá nhân, tập thể. Công ty Điện lực Vĩnh Long đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tổ chức Lễ ký cam kết thực thi VHDN năm 2021 giữa Trưởng các đơn vị với Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Chi đoàn Thanh niên, Trưởng các phòng, đội

 

   Ông Nguyễn Tử Tiến Trung - Giám đốc Điện lực Mang Thít ký cam kết thực thi VHDN  với Trưởng các phòng, Đội

              Thực hiện VHDN tại các đơn vị tuy mới mẻ, song bước đầu đã thu được những kết quả tích cực trong việc truyền đạt đến toàn thể CBCNV-LĐ những giá trị cốt lõi của VHDN; từng hành vi, ứng xử, công việc hàng ngày của CBCNV thể hiện rõ nét thông qua quy tắc ứng xử nội bộ, quy tắc ứng xử hay các ứng xử cụ thể trong văn hóa chào hỏi, làm việc, hội họp, đi công tác hay tiếp khách. Thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc và tác phong làm việc như mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần đối với khối lao động gián tiếp, tại các bộ phận lao động trực tiếp mặc trang phục được cấp phát gọn gàng, lịch sự theo quy định. Bên cạnh đó, mang thẻ tên chức danh trong thời gian làm việc và trong giao dịch công tác, mọi hành động, lời nói, việc làm được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật, của EVN, EVNSPC và của Công ty Điện lực Vĩnh Long; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, công tác dịch vụ khách hàng cũng như tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S, góp phần đưa hoạt động thực thi VHDN ngày càng đi vào nề nếp cũng như thực hiện nghiêm túc 5S tại nơi làm việc, giúp toàn thể CBCNV - LĐ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn cảnh quan nơi làm việc.
     Trong  giai đoạn 2020-2025, Công ty Điện lực Vĩnh Long sẽ triển khai chương trình hành động về nâng cao quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó xác định các mục tiêu liên quan đến công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật với hệ thống lưới điện thông minh; cải tiến công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; ứng dụng có hiệu quả thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 một cách toàn diện trong mọi hoạt động SXKD của Công ty.
     Cùng đó là thống nhất nhận thức, hành động của lãnh đạo và CBCNV Công ty thông qua đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp nhằm góp phần giữ gìn và phát triển thương hiệu ngành điện Vĩnh Long, tiếp tục nâng cao uy tín và xây dựng hình ảnh ngành điện miền Nam chuyên nghiệp, hiện đại, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng./.

 

Đánh giá bài viết
Hồng Anh - Minh Thi - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan