Về chúng tôi

Mười thương! (Văn hóa người thợ điện)

  • 20:48 - 01/06/2021
  • 379

 

Mười thương!

(Văn hóa người thợ điện)

Ảnh: Công Nhân Điện lực Hòa Bình - PC Bạc Liêu thi công dựng trụ.

 

Một thương chiếc nón vàng ươm

Tinh sương đã thấy công trường anh mang

Hai thương vất vả chẳng màng

Tay chai, da sạm áo cam chẳng nề

Ba thương sáng, tối đi về

Cơm, canh nuốt vội chẳng hề than van

Bốn thương nét đẹp lòng vàng

Chung tay giúp đỡ, hân hoan cộng đồng

Năm thương trên dưới một lòng

Thuận hòa, đoàn kết, cảm thông hết mình

Sáu thương trách nhiệm, tận tình

Nâng cao chất lượng điện mình tiên phong

 

Bảy thương tâm, tánh sáng trong

Nêu cao chữ “Tín” trong lòng khắc sâu

Tám thương mưa nắng dãi dầu

Áo cam vẫn hát mãi câu yêu đời

Chín thương ăn nói giữ lời

Tận Tâm, chuyên nghiệp, yên tâm khách hàng

Mười thương thành tích vẻ vang

Sáng tạo, hiệu quả trang vàng sách ghi

Người thợ điện vững bước đi

Tự hào văn hóa Điện vì nhân dân!

 

                                                                  

Huỳnh Tấn Đức - PC Bạc Liêu
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan