Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo cài đặt “Hệ thống thư mục dịch vụ” tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

  • 11:52 - 26/06/2021
  • 42

 

Đào tạo cài đặt “Hệ thống thư mục dịch vụ” tại Công ty Điện lực Bạc Liêu 

  Thực hiện công văn số 3898/EVN SPC-VTCNTT của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng Công ty) về triển khai áp dụng hệ thống thư mục dịch vụ - Active Directory (AD), để quản lý máy tính người dùng toàn Tổng công ty và các chính sách áp dụng cho máy tính phục vụ công việc. Ngày 17/5/2021, tại Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã tổ chức đào tạo hướng dẫn cài đặt hệ thống AD nhằm để triển khai theo đúng tiến độ của Tổng công ty đề ra.

   Lớp đào tạo nội bộ do phòng Viễn thông và Công nghệ thông (VTCNTT) Công ty triển khai, hướng dẫn cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đến từ 7 Điện lực và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó phòng VTCNTT Công ty chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn theo kế hoạch.

Ảnh: Ông Mai Phước Hưng - phòng VTCNTT tóm tắt sơ lược về các chính sách sau khi cài đặt AD.

   Mục đích triển khai hệ thống AD nhằm: tăng cường an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Công ty; cho phép kiểm tra tính hợp lệ của người dùng và quyền truy cập của người dùng đó đối với tài nguyên mạng. Sau khi tham dự lớp đào tạo này, cán bộ các đơn vị sẽ nắm bắt được mục tiêu, qui định, chính sách, yêu cầu của việc triển khai, tham gia và vận hành hệ thống AD tại Tổng Công ty. Đồng thời, các cán bộ này sẽ về cài đặt tất cả máy tính tại đơn vị mình, nếu đủ điều kiện về mặt cấu hình phần cứng cũng như hỗ trợ người dùng cuối sử dụng Adselfservice (quản lý tài khoản cá nhân).

Ảnh: Các cán bộ chuyên trách CNTT thực hành cài đặt AD trực tiếp trên máy tính cá nhân.

     Phương pháp triển khai nội dung bài giảng song song với trao đổi thảo luận và giải đáp mọi thắc mắc, giúp cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của đơn vị nắm vững kiến thức, tự tin khi thực hiện. Quá trình thao tác cài đặt, có khó khăn, vướng mắc đều được Phòng VTCNTT hỗ trợ ngay. Kết thúc buổi đào tạo, các cán bộ công nghệ thông tin cùng thống nhất trình tự, tiến độ thực hiện, để đạt được hiệu quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty giao./.

 

Mai P

Đánh giá bài viết
Mai Phước Hưng - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan