An toàn & Tiết kiệm điện

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 TẠI ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ.

  • 12:57 - 26/06/2021
  • 41

             Điện lực Đất Đỏ triển khai kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 với chủ đề ″Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên‶.
           Với mục đích thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công đoàn bộ phận với Lãnh đạo đơn vị triển khai các chương trình cụ thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc ; Đẩy mạnh công tác thông tin , tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động trong việc thực hiện luật ATVSLĐ, nhằm ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn,vệ sinh lao động, an toàn PCCC tại nơi làm việc, ngăn ngừa sự cố lưới điện.

            Trong nội dung thực hiện kế hoạch vào mỗi buổi sáng sinh hoạt an toàn và phân công công việc hàng ngày Đội trưởng cần phổ biến các nguy cơ, rủi ro mà công nhân có thể gặp phải khi thực hiện công tác liên quan trong ngày. Đội QLVHTH theo dõi và quản lý các mối nguy, nguy cơ trên lưới điện, đồng thời lập kế hoạch cải thiện môi trường làm việc an toàn. Hướng dẫn người lao động ký kết và thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tích cực tham gia tháng hành động thông qua CTLT phát động phong trào thi đua thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, bên cạnh đó cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định về ATVSLĐ – PCCC, đặc biệt là công tác kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường

              Nhiều năm qua Điện lực Đất Đỏ thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ khách hàng, người lao động luôn chấp hành nghiêm nội quy lao động, các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó Công đoàn bộ phận phối hợp với Chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ bảo hộ lao động và vận động người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ của mình về công tác ATVSLĐ.

               Được sự quan tâm của Lãnh đạo, Công đoàn bộ phận đến người lao động từ vật chất đến tinh thần, luôn động viên và tạo động lực để người lao động phấn đấu vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.   

Đánh giá bài viết
Mã Tấn Hải - PC Bà Rịa Vũng Tàu

Bài viết liên quan